Kriticky ohroženým sokolům se v Jeseníkách daří, jejich populace roste

28.03.2021

Krásným důkazem, jak může být lidské konání pro přírodu důležité, je úspěch zdejších ochránců přírody. Díky jejich trpělivé práci, se do jesenické přírody vrátil kriticky ohrožený dravý pták sokol stěhovavý.

Za dvacet let, co se Správa CHKO Jeseník stará o ocharnu a monitoring hnízdišť, se tady sokolům povedlo vyvést téměř 300 mláďat, a jestliže v roce 2001 tu byl sledován jeden pár, v roce 2020 už tady hnízdilo 21 sokolích rodičů.

Jeseníky tak jsou asi nejvýznamnější lokalitou sokola stěhovavého v České republice.

Foto (zdroj): Správa CHKO Jeseníky

Made in Jesenicko © 2024 positivJE. Všechna práva vyhrazena.