Jakými projekty podporuje Olomoucký kraj rozvoj Jesenicka

27.05.2023

Platí to na všech úrovních, jak není vize, kam se směřuje, lídrovství drhne a spíše se přešlapuje. Třikrát zdar každé obcí fakticky se řídící strategickými dokumenty. Automaticky tohle očekáváme od státu i kraje, ale víme, že čím vyšší článek struktury, tím komplikovanější to všechno je.

Olomoucké hejtmanství naše životy ovlivňuje, tak je fajn, že Jesenicko proniká do krajských strategických a akčních dokumentů. Současné vedení kraje šlape po třech vizích. Chce z nás udělat kraj zelený a odolný, kraj podnikavý a konkurenceschopný, kraj talentovaný a soudržný. Dva cíle jsou jasné - komplexní rozvoj digitalizace regionu a podpora cestovního ruchu v území. Třetí, nejtěžší cíl, spočívá ve snahách kraje vybojovat na národní úrovní speciální zacházení s hospodářsky a sociálně ohroženými územími, jakým Jeseník dle oficiálních metrik je.

A chudšímu severu se dostalo speciální pozornosti, když se restart Jesenicka (a Šumperska) stal samostatným vlajkovým projektem. Jasně, že jde o dokument obsahující obecnější cíle, ale najdete v něm konkrétní aktivity, které vedení kraje před pár dny protáhlo každoročním vyhodnocením na úrovni krajského zastupitelstva.

Z hmatatelných opatření můžeme zmínit například stipendia pro středoškoláky nastupující na polytechnické obory, stipendia pro studenty mající chuť studovat v zahraničí nebo společnou snahu kraje (přeneseně Inovačního centra Ol. kraje) a města Jeseník vybudovat v nejsevernějším okrese malé inovační centrum (IN-HUB Jeseník). To by mělo sloužit ke vzdělávání podnikatelů a výchově nových podnikavců.

Při pohledu do akčního plánu restartu vidíme x smělých záměrů v různé fázi rozpracovanosti. Třeba modernizaci učeben a zázemí pro odborný výcvik na SŠ gastronomie, farmářství a služeb. Třeba výstavbu výjezdových základen zdravotnické záchranné služby v Javorníku a Jeseníku. Třeba výstavbu domova pro seniory v Kobylé nad Vidnávkou. Třeba rekonstrukci Vlastivědného muzea Jesenicka ve Vodní tvrzi nebo v rodném domě Vincenze Priessnitze… a další.

A my si ceníme, že mezi Olomouckým krajem podpořené akce se zařadil loňský positivJE FESTIVAL 2022 ;-) I proto připravujeme na listopad '23 další ročník.

Foto (zdroj): Olomoucký kraj

Made in Jesenicko © 2024 positivJE. Všechna práva vyhrazena.