Jak zastavíme odliv lidí z Jesenicka?

17.02.2021

Před rokem a půl nás oslovila Univerzita Tomáš Bati ve Zlíně, že s Technologickou agenturou ČR připravuje výzkumnou studii týkající se odlivu lidí z venkova a malých měst, a jestli bychom se s positivJE nechtěli zapojit. Hm, odchody mladých se týkají i Jesenicka, nebylo těžké kývnout na projekt, který v Karlovarském kraji, metropolitním městě Zlíně a obci s rozšířenou působností Jeseníku chce zkoumat, z jakých důvodů ta tzv. generace Z (ročníky narození 1991 - 2010) míří do Prahy, Brna, Ostravy... Ambice studie je však větší, chce dát dohromady určitou databázi projektů, jejichž následná realizace by měla přispět ke zvýšení kvality života pro jesenickou mládež.

Dejme si drobné opáčko, positivJE není odpůrcem odchodů děcek za studii, za prací, za zkušenostmi, positivJE spíše hledá cesty, jak tyto lidi (s jejich vzděláním a zkušenostmi) následně přilákat zpět na Jesenicko, aby nabyté know-how rozvinuli právě tady.

Název univerzitou vedeného projektu možná zní trochu akademicky 'Design modelu metropolitních oblastí ČR zasažených depopulací', ve skutečnosti to není nějaké profesorské rozumování, ve sběru dat jdeme fyzicky přímo k těm, jichž se to týká.

Po nezbytné nachytřovačce v podobě zkoumání příkladů dobré praxe (třeba v Amsterdamu, Vídni, Helsinkách...) se na březen chystáme sezvat hlavní aktéry utvářející podmínky pro život zdejší generace Z, aby si vyměnili pohledy na to, jak málo či hodně perspektivní prostředí našim dětem vlastně chystáme. Diskutovat o tom budeme s podnikateli, zástupci měst a obcí, vedením škol, neziskovým sektorem... Uvidíme, co nám k problematice řeknou.

Každopádně jejich názory pak nabídneme k "oponentuře" žákům, studentům i čerstvým absolventům středních a vysokých škol, ať nám sami poví, co je by motivovalo v okrese Jeseník zůstat.

A pak? Všechny nápady dáme na jednu hromadu a necháme o ní "hlasovat". Tím ověříme opravdovost zájmu o tu kterou věc. Správně uvažující soukromý sektor by měl tuhle verifikovanou poptávku uchopit. Třeba to bude cvičák pro psy, možná VR herna na pracovišti anebo butik se značkami opravdu pro mladé ;-) Slušnou zpětnou vazbu od generace Z dostanou i zdejší obce, protože i ty mohou pro její setrvání hodně udělat.

Na konečné výsledky aplikovaného výzkumu pro město Jeseník si musíme počkat do září příštího roku, doufáme, že i ony přispějí k dalšímu posunu regionu vpřed.

Sledujte positivJE a web města Jeseník, určitě budeme o projektu průběžně psát.

Made in Jesenicko © 2024 positivJE. Všechna práva vyhrazena.