Jak se na Jesenicku daří sázet budoucnost

25.04.2021

Nadace Partnerství před časem přišla s plánem vysadit 10 milionů stromů, po vzoru 'co Čech, to strom'. Vznikla celonárodní iniciativa Sázíme budoucnost, která se na konci března dostala na asi 10 % cíle. To je ideální okamžik podívat se na to, kolik sazenic skončilo v zemi v okrese Jeseník.

Město Jeseník se aktuálně pyšní třemi realizacemi. První je výsadba starých místních odrůd, 100 ovocných stromků najdete v nové aleji pod lázněmi. Projekt Stromy pro Smetanovy sady přinesl 68 stromů a v třetí akci skončilo na různých místech města dalších 186 kusů (na koupališti, na hřbitově na Husově ulici, u okrasného rybníčku...).

Lipová dostala do země 51 stromků na ploše budoucího odpočinkového místa a vyhlídky u místní komunikace.

Mikulovice vysadily 50 ks na veřejných prostranstvích obce, šlo například o habry, jabloně a okrasné třešně.

52 sazenic zdobí park Sanatoria Edel ve Zlatých Horách, tam se jednou návštěvníci dočkají jablek.

Alej v Černé Vodě-Podhradí obnášela výsadbu 67 stromků do stromořadí vedle polní cesty.

Remízek u polňačky ve Skorošicích dostal 75 stromů a 220 keřů, dalších 45 stromů je nově u muzea v Nýznerově a stejný počet tvoří zelenou oázu ve Skorošicích u domova pro seniory.

Veřejná prostranství v Žulové jsou okrášlena o 55 nových stromků, třeba habry, mandloně a třešně.

50 stromů zasadili lidé v Tomíkovicích, kde tak vznikla sousedská zahrada.

Veřejný ovocný sad ve Vidnavě, tedy jabloně, hrušně, slivoně, třešně... zahrnují celkem 50 sazenic.

Hukovice dostaly ovocný sad ze 65 ovocných stromů (třešně, švestky, jabloně).

Bernartice u svého sportovního areálu vysadily 56 stromů, v Bukové pak vznikla okrasná a ovocná alej z 52 stromů.

Uhelná dala do země 43 stromů na veřejných místech, podél polní cesty pak místní přidali 35 ovocných stromů a konečně ve sportovním areálu si opatřili 52 listnáčů.

Zdá se, že Jesenicko se na oněch cca 10 % splnění nedostalo, celkem díky projektu Sázíme budoucnost přibylo v regionu asi 1 200 stromů (+ 200 keřů), jsme tak na 1/3 výkonu zbytku republiky. Doporučujeme všem nadšencům, komunitám i obcím zapojit se do výsadby, informace hledejte tady.

Foto (zdroj): Sázíme budoucnost

Made in Jesenicko © 2024 positivJE. Všechna práva vyhrazena.