Děti vyrůstající na Jesenicku mají lepší imunitu

07.01.2021

Jak je tu s námi koronavirus, mnoho lidí řeší o dost víc své zdraví. Je to bezva, my co žijeme v jednom z nejzelenějších okresů České republiky, máme výhodu oproti lidem z velkých měst, typicky ze sídlišť. Přesněji řečeno tu výhodu mají děti.

Na vědeckém portále Science Advances se objevila finská studie (zapojila se i Lékařská fakulta Univerzity Karlovy), která se zabývala vlivem životního prostředí na imunitu dětí. Vědci řešili, jakou má souvislost s pohybem dětí sice na čerstvém vzduchu, ale na betonovém hřišti, s jejich obranyschopností. Sledované skupinky dětí v předškolním věku si nejprve hrály na klasických pláccích simulujících typické městské prostředí. Postupně byl pevný povrch hřiště nahrazen přírodním materiálem, tedy půdou podobnou té, jež se nachází v lese. Děti byly vybízeny k tomu, aby si s hlínou, mechem i rostlinami hrály.

Průběžně byly odebírány a zkoumány vzorky pokožky a střevní mikroflóry. Z výsledků pak bylo patrné, že děti mající přírodu doslova na dotek, mají lepší bakteriální osídlení, díky čemuž je jejich imunitní systém odolnější vůči nemocem.

Když se tak rozhlížíme kolem sebe a vidíme tu biologickou rozmanitost, dělá nám dobře vědecky prokázaná výhoda jesenického životního stylu. A že je blízkost přírody devízou tohoto kraje, potvrzují stále více návraty rodáků i přistěhovalectví lidí z jiných regionu. Právě blízkost přírody uvádí často jako motiv. Trend bychom tedy měli, je potřeba ho znásobit.

#priroda #jesenickapriroda #zivotvprirode #imunita #detskaimunita #zdravyjesenik #jesenicko #mistoprozivot #jesenikjezaodmenu #vedeckastudie #hrajtesivprirode

Made in Jesenicko © 2024 positivJE. Všechna práva vyhrazena.