DATA: Vzdělanost a ekonomická prosperita Jesenicka spolu úzce souvisí

19.06.2023

Přesně se ví, jaké regiony jsou na tom v Česku ekonomicky nejlíp (Že, Praho, Brno, Ostravo?) a jaké naopak nejhůř (bývalé Sudety). Každý z vás by asi dovedl vyjmenovat pár důvodů, proč Jesenicko patří do té druhé skupiny. Mohli bychom od vás slyšet výkřiky typu "Za vším stojí ilumináti v čele s Gatesem a Sorosem.", přes zažitou rádoby pravdu: "Firmy jsou tady na nízkých mzdách domluveny.", až po konstruktivnější "Region stojí na tom typu průmyslu, ve kterém zpravidla nejsou ty nejvyšší mzdy.". A na takový názor už bychom dokázali reagovat daty. Z nich byste totiž mohli vyčíst některé z příčin.

Jednou z hlavních je, že v okrese Jeseník na tom nejsme ideálně se strukturou vzdělanosti. Dost lidí má jenom základní vzdělání a zároveň příliš málo lidí má vysokoškolské vzdělání. To je dvojkombinace, se kterou se ve firmách, které na výši mezd opravdu nejsou domluveny, složitěji prosazují inovace. Ty by daným firmám pomohly s růstem přidané hodnoty produktů, na níž obvykle pozitivně reagují i příjmy - samotných firem i jejích zaměstnanců. Kromě toho si vzdělanější zaměstnanci lépe osvojují ovládání moderních technologií, jež se do firem stále hojněji prosazují, aby si udržely konkurenceschopnost.

Pravda, snížit počet dětí končících jen se základní školou a zvýšit počet maturantů, potažmo vysokoškoláků, je úkol z nejtěžších, ale zřejmě na něm stojí případné vymanění se Jesenicka z "červených čísel".

Není pochyb, že nejdůležitějším hybatelem je stát, bez obstojného prostoru s tím něco dělat nejsou ale ani obce a kraj - zřizovatelé základních, resp. středních škol, ani firmy - zaměstnavatelé, od nichž se slušné zaplacení vzdělanějších pracovníků očekává. Nejhorší (nebo nejlepší) na tom je, že tihle aktéři musí postupovat ve shodě, aby to neslo kýžené efekty. Recept? Víc peněz zřizovatelů do kvality škol. Víc snahy škol vtáhnout do vzdělávání rodiče? Víc důrazu zaměstnavatelů na další rozvoj kompetenci zaměstnanců. Čím chytřejší bude naše společnost, tím ekonomicky silnější bude Jesenicko.

Postranním efektem toho všeho může být více nových podnikatelů a firem působících v oborech nové ekonomiky, s níž se pojí vyšší marže, potažmo vyšší mzdy. To tu chceme.

Podíl obyvatel se základním nebo nižším vzděláním

Zdroj: Český statistický úřad, 18.6.2023 (sčítání lidu 2021)

Podíl obyvatel se středním vzděláním bez maturity

Zdroj: Český statistický úřad, 18.6.2023 (sčítání lidu 2021)

Podíl obyvatel se středním vzděláním s maturitou

Zdroj: Český statistický úřad, 18.6.2023 (sčítání lidu 2021)

Podíl obyvatel s vyšším odborným nebo vysokoškolským vzděláním

Zdroj: Český statistický úřad, 18.6.2023 (sčítání lidu 2021)

Foto (zdroj): Unsplash

Made in Jesenicko © 2024 positivJE. Všechna práva vyhrazena.