DATA: Miliony z cestovního ruchu pro Jesenicko

10.06.2024

Stát a jeho CzechTourism, kraj a jeho Centrála cestovního ruchu Olomouckého kraje, region a jeho Jeseníky – sdružení cestovního ruchu, město a jeho oddělení cestovního ruchu, ti všichni dělají na tom, aby náš region z turismu v Jeseníkách prosperoval.

Město Jeseník jako důležitý partner mnoha aktérů pohybujících se v oboru aktuálně připravuje svoji Strategii rozvoje cestovního ruchu. Aby se město dokázalo v budoucnu správně rozhodovat, jakým směrem má upřít svoji pozornost, připravili autoři strategie ze společnosti Krokem s.r.o. datovou analýzu, na níž demonstrují ekonomický význam oboru.

Ve sledovaném období od roku 2012 došlo podle dat Českého statistického úřadu ke zvýšení počtu hromadných ubytovacích zařízení provozovaných v okrese Jeseník. V roce 2012 to bylo 157, v roce 2022 celkem 170. To dokládá jistý podnikatelský potenciál.

Potvrzují to i čísla návštěvnost Jesenicka v těchto hotelích, penzionech a chalupách. Až do covidových lockdownů rostla. V nich spadla z vrcholných téměř 165tis. hostů za rok. V posledních dvou letech jdou statistiky nahoru, k onomu rekordu se ale teprve přibližují.

Vývoj počtu hostů v hromadných ubytovacích zařízeních v letech 2021-2023 v okrese Jeseník.

Zdroj: Český statistický úřad

Zajímavý je pohled na finanční přínos turismu. Ten není pouze o útratách za samotné ubytování, tržby rostou gastronomickým podnikům, provozovatelům turistických atrakcí i organizátorům kulturních akcí.

Experti z Krokem s.r.o. se v rámci příprav strategie pokusili na datech ČSÚ spočítat ekonomický dopad za rok 2023 v samotném Jeseníku. Náročné výpočty se snažily brát v potaz širší odběratelsko-dodavatelské vztahy včetně multiplikačních efektů turismu.

Jeseník vloni navštívilo nějakých 90 tisíc návštěvníků, kteří zde strávili asi 350 tisíc (návštěvo)dnů. Spotřeba za služby a zboží přímo spojená s jejich návštěvou znamenal příjmy v odhadovaném rozsahu 390 až 530 mil. korun. Tržby všech subjektů dotčených návštěvou oněch 90 tisíc lidí mohly být v intervalu 700 až 950 milionů korun. A to má cestovní ruch i neekonomické přínosy. Zvyšuje se kvalita služeb ve městě, pestrost nabídky pro volný čas a pochopitelně se tím zlepšuje i image Jesenicka.

Z těch několika čísel je dostatečně patrné, že dělat destinační management dobře je důležité. Město Jeseník na to právě pracuje. A pracují na tom i ve Sdružení i na Kraji i v CzechTourismu.

Kamil Kavka
Foto (zdroj): Informační centrum Jeseník
Námět (zdroj): Krokem s.r.o.

Made in Jesenicko © 2024 positivJE. Všechna práva vyhrazena.