Amnestie na trvalé bydliště v okrese Jeseník

12.02.2021

To je naše nosné téma už od založení platformy positivJE, přispívat k nějakému zbrzdění odlivu mladé generace z regionu. Velmi bedlivě sledujeme ta čísla, která v absolutních hodnotách zůstávají za celý okres záporná, nicméně na obranu Jesenicka jedna věc - pohyb lidí z venkova do větších měst je celorepublikový, ne-li celoevropský problém. Nebo trend? Nebo problematický trend? Kdoví.

V tomto směru nás čeká hodně práce, do té doby si musíme vystačit s drobnými pozitivy typu návraty mladých rodin do rodného Jesenicka anebo meziročními přírůstky počtu obyvatel v některých obcích. Šumperský a Jesenický DENÍK nabídnul čísla, podle nichž se v této disciplíně stává krajským šampionem Bílá Voda, jejíž počet obyvatel vzrostl v minulém roce o 6,4 %, což je vyjádřeno číslem +18 lidí s trvalým bydlištěm v nejsevernější obci okresu. Také solidní přírůstek na zdejší poměry předvedly Mikulovice +11 obyvatel a Písečná +8. Naprosto beze změny zůstávají Bernartice a Vidnava. Nejvíce duší ztratila Lipová (-13), dále Jeseník (-12), což ale při jeho velikosti není nikterak fatální, třetí je s -11 obyvateli Javorník (kompletní čísla najdete níže).

Paní starostky, páni starostové, co takhle vyhlásit "amnestii" na trvalé bydliště pro ty, kteří tady žijí, ale nemají tu nahlášenu trvalou adresu? Nedáme jim nějakou pobídku? ;-)

PŘÍRŮSTEK

Bílá Voda +18
Mikulovice +11
Písečná +8
Uhelná +6
Supíkovice +4
Česká Ves +4
Ostružná +3
Vápenná +3
Hradec-Nová Ves +1
Vlčice +1


STAGNACE
Bernartice 0
Vidnava 0


ÚBYTEK
Lipová-lázně -13
Jeseník -12
Javorník -11
Zlaté Hory -8
Velká Kraš -7
Stará Červená Voda -6
Bělá pod Pradědem -6
Kobylá nad Vidnávkou -3
Skorošice -2
Žulová -1
Černá Voda -1
Velké Kunětice -1

#okresjesenik #jesenicko #bilavoda #vylidnovani #migrace #mistoprozivot #jesenikjezaodmenu

Foto (zdroj): Ben Skála

Made in Jesenicko © 2024 positivJE. Všechna práva vyhrazena.