Adolfovická úpravna vody byla vyhlášena stavbou roku 2022

28.03.2023

Velké investici Vodovodů a kanalizací Jesenicka v Adolfovicích jsme se už věnovali. Rozsáhlá rekonstrukce úpravny vody spolkla 86 milionů korun, nové moderní technologie odběratelům zajišťují stabilní dodávku pitné vody v prvotřídní jakosti.

Jestliže jako investor zodpovědně zvažujete každou vydanou korunu, těch do úpravny bylo 49 milionů (37 mil. dotace), musí vám zákonitě udělat radost, když vaši investici vedle odběratelů ocení i odborná veřejnost. Právě to se minulý týden v pražském Kongresovém centru přihodilo Vak Jesenicka. Opravenou úpravnu vody vyhlásili Svaz vodního hospodářství (SVH) a Sdružení oboru vodovody a kanalizace ČR (SOVAK) 'Vodohospodářskou stavbou roku 2022' (v kategorii stavba pro zásobování pitnou vodou nad 50 milionů korun). Zlatou tabulku si převzala ředitelka společnosti Lenka Podhorná doprovázená technickým ředitelem Robertem Černým.

Prestižní titul je oceněním odbornosti, s jakou Vak Jesenicka pečuje o vodní zdroje, a to je pro změnu něco, co má udělat radost nám, odběratelům. Těch je v regionu na 15 a půl tisíce a všichni mohou slavit, že tady máme technickou stavbu roku.

Potěšené vedení společnosti odhodlaně hlásí, že investiční apetit ho neopouští, připravuje se připojení Keprnického potoka, coby nového vodního zdroje pro adolfovickou úpravnu.

Foto (zdroj): Vak Jesenicka
Text (zdroj): Jesenickavoda.cz

Made in Jesenicko © 2024 positivJE. Všechna práva vyhrazena.