POZITIVNÍ 
V okrese Jeseník existují desítky úspěšných firem, které se svými výrobky či službami výrazně překračují hranice regionu, často i republiky. Ve většině případů jsou lídry ve svých oborech, hrají významnou roli na trzích, na nichž působí a zpravidla jsou i významnými zaměstnavateli na Jesenicku, pokud jde o počty zaměstnanců.
V okrese Jeseník najdete města a obce, které se snaží o to, být pro svoje občany tím nejlepším místem pro život. Aktivně se zabývají vlastním rozvojem, ale záleží jim i na kvalitě celého regionu. Není jim lhostejná úroveň školství, zasazují se o lepší infrastrukturu a chtějí pro vás to nejlepší.
Přesně těmto lídrům je vyhrazena sekce 'POZITIVNÍ', kde má každý z těchto subjektů vlastní profil. Ten vás důkladně seznámí s tím, co daná firma/obec dělá pro svoje lidi, v čem je dobrá či dokonce nejlepší a jak to vidí se svojí - naší budoucností.
Seznamte se s pozitivními firmami a obcemi Jesenicka.

Made in Jesenicko © 2024 positivJE. Všechna práva vyhrazena.