Jeseníky a Rychleby součástí česko-polské Hřebenovky

29.09.2018

O tom, že Polsko je pro nás potenciálně obrovský partner, jsme už psali. Dneska máme jeden důkaz, že vůle sbližovat se tady existuje, kéž projekt česko-polské Hřebenovky přispěje k prohlubování vztahů s našimi nejbližšími sousedy.
Čilý ruch na obou stranách hranice dal vzniknout ambicióznímu projektu obnovy historické Hřebenovky, jejíž součástí se mají stát Jeseníky i Rychlebské hory. Cílem je obnovit přeshraniční propojení významné historické pěší trasy, což pro naše hory znamená především přeznačení a rozšíření Hřebenovky. Na jiných místech od Libereckého kraje po polské regiony bude součástí akce i stavba turistické infrastruktury v podobě vyhlídkových míst, parkovišť a infocenter.
Investice do nového turistického magnetu dosahuje 92 milionů korun, z čehož největší díl přijde z fondu Evropské unie, ale na financování se podílejí i dotčené regiony.
Na finální produkt cestovního ruchu si budeme muset počkat, doba realizace je naplánována do 31. 10. 2020, tak se těšte úměrně.
Do té doby si šlapejme po existujících turistických trasách, jejichž značení je možná vůbec nejlepší na světě. 

Made in Jesenicko © 2024 positivJE. Všechna práva vyhrazena.