Pišlik na ZŠ Jeseník vychovává jesenické patrioty

22.09.2020

Myslíme si, že pokud se máme snažit o nějaké zpomalení odlivu lidí z Jesenicka anebo zvýšení počtu návratů na Jesenicko, musíme se kromě dalších asi 38 důvodů snažit o to, aby to tu místní měli rádi neboli věděli o všem dobrém a zajímavém, co tu máme.
Paní starostka Blišťanová si sezvala ředitele ZŠ Jeseník Dominika Liberdu, šéfa jesenického cestovního ruchu Honzu Mroska, ředitele Vlastivědného muzea Jesenicka Pavla Rušara, Petru Fusovou z Městských kulturních zařízení a positivJE a "objednala" si u nás vymyšlení nějakého projektu pracujícího právě na hrdosti zdejších dětí na jejich rodný kraj.
Koronavir ztížil přípravy, každopádně v pátek 18. září jsme na všech třech budovách ZŠ Jeseník představili a odstartovali dvouměsíční soutěž Jesenický patriot, v níž si to v pořizování fotografií ze zajímavých (soutěžních) míst rozdají jednotlivé třídy školy (od třeťáků po deváťáky).
Vymysleli jsme pro děcka pět výzev - okruhů, na nichž se dozví ledasco zajímavého o svém městě, dostanou se na místa, kam by jako "obyčejní smrtelníci" neměli šanci projít, no a ty nejpilnější třídy, co z výletů pořídí nejvíce fotografií, se mohou těšit na zajímavé ceny. Tou hlavní bude školní výlet pro celou třídu.
A o jaké trasy jde? Pokud se první okruh jmenuje 'Za historií textilního vlákna', tak to se soutěžícím otevřou brány bývalého lnářského závodu Moravolen. Finálem druhého výletu 'Za rozvojem našeho města' je výstava fotografií města mapující jeho rozvoj po roce 1989. Třetí výzva 'Za sílou kapky vody' dokonce otevře dveře adolfovické úpravny vody. To 4. okruh 'Za tajemstvím místních čertů' zavede děti (a klidně i s rodiči) na legendární Čertovy kameny. Posledním výletem č. 5 'Za kouzlem léčivých pramenů' se žáci seznámí s lázněmi, a to trochu jinak, budou mít přístup na lákavou vyhlídku v budově Priessnitzova sanatoria.
Je to týmová soutěž, což zvýrazňuje fakt, že každá třída má svého maskota - průvodce (velkou Pišlickou panenku), kterého si může vyzdobit dle libosti.
Kdo absolvuje všechny výlety, ujde asi 34 kilometrů, stráví tak 12 hodin v intenzivním vztahu s rodným městem a pořídí si 10 soutěžních fotek. Chodit mohou rodiny, partičky spolužáků i celé třídy.
Podle nás má tohle smysl a už první reakce natěšených dětí a vstřícnost učitelů dávají tušit, že na jesenické základce budou mít zajímavý podzim.

Foto (zdroj): ZŠ Jeseník

Made in Jesenicko © 2024 positivJE. Všechna práva vyhrazena.