Peníze pro firmy okresu Jeseník "leží na zemi"

21.09.2020

Jak to říct, aby to nevyznělo blbě. Jsme samozřejmě vyznavači otevřené hospodářské soutěže, v níž jde o klasický střet nabídky a poptávky. Jenže taky vidíme, jak to střední, a ještě více malé podniky mají v boji o zakázky třeba proti velkým korporacím těžké. A neplédujeme tady za unfair podpory či dotace, chceme spíše vyzdvihnout jiný formát dotačních příležitostí pro podnikatele a firmy na Jesenicku.
Na pozvání regionální kanceláře CzechInvestu jsme se zúčastnili malého veletrhu organizací poskytujících podporu podnikatelům a zprostředkovávajících dotační peníze. Na pódiu se vystřídali zástupci většiny subjektů tuhle problematiku zastřešující a jaksi nám udělalo dobře, když jsme viděli, kolik možností dneska podnikatelé mají, třeba jen pokud jde o inovace, výzkum a vývoj.
Však posuďte sami. Agentura API podporuje projekty zaměřující se na uvádění nových a inovativních produktů, nákup služeb od výzkumných institucí, peníze na digitalizaci podniků... CzechInvest administruje investiční pobídky pro malé a střední podniky, pracuje na programu Country for the Future, podporuje start-upy... a CzechTrade vám může pomoci se zahraniční prezentací a exportem vůbec. Velmi zajímavé příležitosti podnikatelé mají k dispozici od Technologické agentury ČR (TA ČR). Ta se zaměřuje hlavně na výzkum a vývoj, dostane k vám peníze, řešíte-li digitalizaci, mezinárodní spolupráci a konkurenceschopnost. Českomoravská záruční a rozvojová banka umí úvěry a záruky pro malé a střední podniky, a to včetně záruk v programu Covid III. Státní zemědělský a intervenční fond, jak už název napovídá, je tu pro zemědělce a lesníky. Činnost SZIF umí pomoci začínajícím zemědělcům, projektům na ochranu životního prostředí, stejně jako s odstraňováním kalamitních škod a zakládání lesů. Také Olomoucký kraj a Úřad práce mají podnikatelům co nabídnout. Rozhodně zajímavá je platforma Platinn - síť zkušených expertů a konzultantů připravených radit a pomáhat inovativním firmám. Za touhle novou službou stojí Inovační centrum Olomouckého kraje.
Tenhle výčet není úplný, a hlavně ne dostatečně podrobný, chce jen naznačit, že začínající podnikatelé, fungující a po inovacích bažící firmy mají možnosti, jak se sunout kupředu za pomoci národních či evropských peněz.

Made in Jesenicko © 2024 positivJE. Všechna práva vyhrazena.