Opravy sakrálních staveb na Jesenicku

02.07.2019

Že se Jesenicku daří, můžeme pozorovat na několika frontách, dneska použijeme jako hodnotící kritérium stav zdejších církevních památek. Je nepochybné, že za těch skoro 30 let od Sametové revoluce se kondice kostelů, kaplí, klášterů a drobných památek výrazně zlepšila. Možná to nemá přímý ekonomický dopad na region, ale cosi to o Jesenicku vypovídá.
Neříkejte, že vám nedělá radost pohled na opravené dominanty některých obcí a měst, jako třeba 'hradní' kostel v Žulové, klášterní kostel v Bílé Vodě či monumentální kostely v Mikulovicích, Javorníku anebo Horním Údolí. To jsou nádherné stavby.
Seznam obnovených a rekonstruovaných sakrálních památek je opravdu dlouhý, Biskupství ostravsko-opavské, které za většinou projektů stojí, investovalo mezi léty 1997 a 2018 přes 120 milionů korun, z toho asi 1/3 šla z vlastních zdrojů, ostatní finance dodaly například ministerstva kultury a zemědělství, Olomoucký kraj, rozpočty obcí anebo jiné fondy včetně těch z EU.
Za největší projekty by šlo považovat zejména celkové obnovy kostelů ve Velkých Kuněticích, Uhelné, Písečné, Kobylé nad Vidnávkou, Bělé-Horním Domašově, Vlčicích, na Rejvíze ... V dalších desítkách případů byly realizovány například rekonstrukce exteriérů, nové fasády, střechy, renovace soch apod.
Pokud jde o náhled na nejbližší akce, tak se plánují investice do kostelů v Bernarticích, Ondřejovicích, Jeseníku-Bukovicích a ve Vidnavě a aktuálně se pracuje na církevních památkách ve Zlatých Horách, Bělé pod Pradědem, Javorníku, Žulové ...
Je důležité, že se k těmto věcem stavíme čelem, tohle kulturní dědictví tu má být pro lidi i za 100 a více let.

Foto (zdroj): archiv Biskupství ostravsko-opavské

Made in Jesenicko © 2024 positivJE. Všechna práva vyhrazena.