Nové kapacity pro bydlení na Jesenicku

18.01.2019

Když se ptáte zdejších obyvatel, co považují za největší problém regionu, mnoho z nich kromě slabé nabídky dobře ohodnocené práce či horší dopravní dostupnosti zmiňuje nedostatečně řešenou otázku bydlení. Tím se myslí nájemní bydlení, dostatek parcel vhodných ke stavbě rodinných domů, trh žádá také startovací byty pro mladé, malometrážní pro staré a tak dále.
Palčivost problému nabere na ještě větším významu v momentě, kdy se zastaví trend odlivu lidí a "nedej bože" dojde k úplnému otočení stavu. Na Jesenicko se začnou vracet 'všichni dobří rodáci', mladí bydlící v mamahotelích u rodičů se začnou osamostatňovat a bude se dařit lákat do nádherného kraje lidi z vnitrozemí. No, my s bujnější fantazií, a to je (snad) většina čtenářů positivJE, si tohle dovedeme představit. Jen se pro to musí mnoho udělat.
V Jeseníku se rozbíhá několik developerských projektů zaměřených hlavně na výstavbu rodinných domů. V různé fázi jsou lokality Za Pilou (21 parcel), na Lipovském kopci, maká se i na rozšíření rezidenční čtvrti Na Čapce. K tomu se o stavbu bytových domů zajímá Město Jeseník, které vytipovává vhodné pozemky.
Mikulovice svůj rozvoj chtějí mj. opřít o přípravu 16 nových stavebních parcel pro rodinné domy u zdravotního střediska, o dalších devíti pozemcích se ještě diskutuje.
Ostatní obce mohou operovat s vlastním bytovým fondem a parcelami vhodnými k zástavbě, které mohou rozprodávat. Kromě toho se v celém okrese nachází desítky starších nemovitostí na prodej, to je též solidní potenciál.
Bylo by fajn, kdyby místní samosprávy nacházely společnou řeč s lokálními investory a stavebními firmami, aby se začalo realizovat více projektů s novými byty. Protože když sečte celý potenciál 'bydlení v nejlepším okrese ČR', Jesenicko je/bude na růst počtu obyvatel připraveno.

Made in Jesenicko © 2024 positivJE. Všechna práva vyhrazena.