Něco pro snížení kriminality na Jesenicku

06.08.2018

Ono se říká, že každá doba má své a dnešní prarodiče a rodiče často lamentují nad stavem dnešní mládeže. Nic na tom, že za tento stav do značné míry stejně mohou oni. Jde ale o to, že doba je fakt nějaká rychlá a na děti a mládež klade veliké nároky. Třeba sociální sítě, přes mnoho nesporného přínosu, staví před mladé lidi nové výzvy, tvoří na ně společenský tlak, vnucují jim názory apod.
Dospělí se o to musí zajímat, potom je fajn vědět o nejnovějších aktivitách Probační a mediační služby na Jesenicku, konkrétně Týmu pro mládež. Ten vytrvale pracuje na budování vztahů se základními a středními školami a např. na podzim spouští vzdělávací program 'Právo pro každý den'. Ten bude osmáky a deváťáky ZŠ a žáky 1. stupně gymnázia vzdělávat v oblasti prevence kriminality.
Tým vedený Karolínou Petřekovou se dlouhodobě zajímá o sociálně právní ochranu dětí na Jesenicku, což není téma banální a k životu zkrátka problémy patří. Proběhly a budou probíhat programy, které by mohly přispět ke snižování kriminality v našem regionu.  

Made in Jesenicko © 2024 positivJE. Všechna práva vyhrazena.