Krajský Pakt zaměstnanosti aktivní i na Jesenicku

16.12.2019

Možná je užitečné si připomenout, že hospodářství se pohybuje v určitých cyklech růstu a poklesu (stagnace) a podle některých signálů nás v roce 2020 čeká ekonomické zpomalení. To se zpravidla nejrychleji dotkne nekvalifikovaných pracovníků, ohroženi jsou také lidé starší 50 let a zhoršit pozice se může taky matkám/otcům na rodičovské dovolené, kteří se chystají vrátit do pracovního procesu.
A tihle všichni mohou až do podzimu 2020 využívat služeb krajského Paktu zaměstnanosti Olomouckého kraje, což je Krajem podporované uskupení organizací zabývajících se problematikou zaměstnanosti. Patří do něj Úřad práce, Hospodářská komora, Svaz průmyslu a dopravy ČR, Ministerstvo práce a sociálních věcí či Českomoravská konfederace odborových svazů. Také okres Jeseník se těší pozornosti odborníků z Paktu a zdejší lidé se mohou ucházet o jeho pomoc. Pakt podporuje lidi při návratu na trh práce. Pomáhá jim formou rekvalifikačních kurzů, prostřednictvím individuální podpory zaměstnavatele, který může dostat příspěvek na mzdu. Další formou je příspěvek na jízdné či příspěvek na péči o dítě přímo pro adresáta podpory. Snahou je výše zmíněným ohroženým skupinám pomoci s nalezením trvalého zaměstnání.
Jinou aktivitou Paktu je v rámci projektu Kompas predikování trhu práce, který zkoumá dopady technologických trendů a změny na pracovním trhu v souvislosti se 4. průmyslovou revolucí a zároveň pracuje s různými regionálními specifiky trhu práce na Jesenicku. Předvídání změn na pracovním trhu může pomáhat místním firmám, samotným pracovníkům, ale hlavně kariérovým poradcům a školám vůbec, aby věděly, jaké výhledy mají zahrnout do přípravy absolventů a těm se tak zvýšila perspektiva.
Jako není to všechno, ale každá aktivita na tomhle poli se může hodit, třeba až se situace na trhu práce výrazněji změní (např. začne růst nezaměstnanost). A vlastně i když se nezmění, vždyť v Česku pořád platí, že zkrácené úvazky pro maminky s dětmi tu moc neumíme.

Foto (zdroj): Cheva

Made in Jesenicko © 2024 positivJE. Všechna práva vyhrazena.