Kámen, jesenická komodita #1

28.01.2019

Nerostné bohatství zdejšího kraje je tak nějak známé. Ložiska železných rud ve zlatohorském revíru, uran v Javornickém výběžku, měděné rudy nad Horní Lipovou ... Vysoce kvalitní slezská žula a slezský mramor drží Jesenicko na mapě významných zpracovatelů nerostů i dnes.
Slezské kamenolomy a.s., nástupnická organizace Slezského kamene, zachovává silnou historii kamenického průmyslu na Jesenicku. Tradice společnosti je více než 140letá a její náplni dominuje těžba a zpracování přírodního kamene a jeho následné použití v interiérech a exteriérech. Základní suroviny - žulu a mramor kameníci těží v lomech Petrov u Žulové, Huttung v Žulové, Supíkovicích a Horní Lipové, vše pak zpracovávají ve svých závodech. Převážná část materiálů odjíždí plnit svoji stavební či designovou funkci za hranice Jesenicka. Přírodní kámen z některého ze zdejších lomů zdobí mnohá náměstí v zemi, vč. Masarykova v Jeseníku, desítky a stovky prostranství a ulic a plní funkci a dělá radost v soukromých stavbách. Možná vás překvapí, jak široký sortiment lze s něčím tak neživým mít, ale věřte, že světlá slezská žula může sloužit jako podloží, jako obklad či dlažba, ale i jako kuchyňská deska. Podobně mramor ze Supíkovic a Lipové nachází široké využití v interiéru i exteriéru.
Slezské kamenolomy na Jesenicku zaměstnávají okolo stovky lidí, což je daleko za cca 6000, které v kamenoprůmyslu pracovaly na počátku 20. století, rozhodně by ale bylo fajn, kdyby se kamenictví dařilo dalších nejméně 140 let.

Made in Jesenicko © 2024 positivJE. Všechna práva vyhrazena.