Jesenicko v Evropě 7: Vzdělávání

30.08.2023

Na prahu nového školního roku je ideální doba posvítit si na to, jak z členství Česka v Evropské unii profituje vzdělávání na Jesenicku. Je extrémně důležité, aby do školství tekla eura proudem a aby byla využívána smysluplně. Úroveň vzdělanosti má dost přímou souvislost s tím, jak se nám tu bude žít.

Opět monitorujeme komplet éru země v EU, to znamená projekty od roku 2007 po současnost. Představíme si jen ty nejvýznamnější.

Víc než 63,5 milionů získal Jeseník pro všechny ZŠ okresu v letech 2014-22 na tvorbu lokální strategie, vzdělávání učitelů, rozvoj podmínek vzdělávání, aby více dětí dosahovalo školních úspěchů a snížil se počet předčasných odchodů ze vzdělávání. Dalších asi 17 milionů posloužilo Jesenicku v letech 2014-23 na vybudování unikátního propojení všech zdejších aktérů ve vzdělávání. To základním školám přineslo mnoho rozvojových a vzdělávacích aktivit. Znát to můžete jako Místní akční plán rozvoje vzdělávání Jesenicko.

Škola v České Vsi v letech 2016-19 čerpala patnáctimilionovou dotaci na stavební úpravy, nové vybavení a aktivity spojené se zkvalitněním vzdělávání.

Celkové rekonstrukce laboratoří na chemii, fyziku a biologii se dočkalo Gymnázium Jeseník, když si sáhlo na dotaci převyšující 12 milionů korun.

Lipovská praktická škola se díky dotaci pustila do zvýšení kompetencí učitelů, aby uměli individuálně pomáhat svým absolventům s přechodem ze školy do pracovního procesu. Brusel na to poslal 11,8 milionů Kč. Odborné učebny, tzv. tréninková pracoviště, si tatáž škola vylepšila z dotace činící 4,5 milion.

Základní škola v Bernarticích se díky osmi a půl milionů korun z Evropy dostala k investicím do stavebních úprav a pořízení vybavení za účelem zajištění rovného přístupu ke vzdělávání.

Mikulovice mohly na svojí škole rozvinout lepší výuku přes modernizaci učeben sloužících k výuce technických, přírodovědných a jazykových oborů a řemesel. Dotace činila skoro 5,5 milionů Kč.

Jesenická průmyslovka nainvestovala 4 miliony z EU do projektu 'Technika má zelenou', tak si za to dosaďte nové studijní materiály a vybavení pro technické obory i zlepšení propagace stavebních a strojírenských oborů směrem k základním školám. Za další 4 miliony mohla škola zkvalitnit svoji praktickou výuku, když si pořídila např. CNC stroje, obráběcí stroje a vybudovala multifunkční výukové učebny.

Jazykovou učebnu a dílny si s čtyřmilionovým přispěním Bruselu vybudovala ZŠ Lipová-lázně.

Javornická základka získala 3,2 milionů na zkvalitnění výuky přírodovědeckých a technických předmětů, a taky na zvyšování motivace žáků k dalšímu vzdělávání a volbě povolání. A pro Javorník ještě tři miliony na nákup multimediální/počítačové techniky a na rozšíření a modernizaci výuky.

Kromě výše uvedených adresných podpor byly jesenické mateřské, základní a střední školy zapojeny v desítkách projektů, jež se zabývaly celým územím kraje.

A už běží třetí období, v němž mají školy k dispozici evropské peníze.

Foto (zdroj): Unsplash 

Made in Jesenicko © 2024 positivJE. Všechna práva vyhrazena.