Jaké vysvědčení dostal jesenický vzdělávací systém?

25.06.2020

Že se tady tvoří regionální strategie pro vzdělávání na příštích pět let, jsme na positivJE psali, přes dvě stovky z vás se zapojilo do ankety, jejíž výsledky jsou pro přípravu plánů jedním z podkladů.
Průzkum mezi veřejností naznačil, že vzdělávací systém považujete za kvalitní. Pojďme mrknout na výsledky. Na úvod zmíníme, že u každého dotazu zazněla odpověď 'nevím' v cca ¼ případů, to je dobré zohlednit při celkovém vyhodnocení.
Pokud jde o mateřské školy v Jeseníku, na otázku po spokojenosti s organizací předškolního vzdělávání odpovědělo 'spíše vyhovující'/'zcela vyhovující' 65 % dotázaných a velmi podobně respondenti vidí technické zázemí školek. 57 % lidí považuje nabídku vzdělávacích stylů a alternativ za vyhovující. Čili nespokojených je okolo 10-15 %.
U ZŠ Jeseník, jež byla předmětem zkoumání základního stupně vzdělávání, přes 60 procent soudí, že chod školy je vyladěn správně. A skoro 70 % zúčastněných vyjadřuje spokojenost s vybavením jesenické základky. Z těchto hodnot nevybočuje ani váš názor na pestrost nabídky vzdělávání, taky v asi 60 % to byl palec nahoru.
Jak si stojí střední školy? Zde se zdá, že vládne spokojenost s technickým zázemím místních SŠ (58 %). Protože 25 % odpovědí hlásí nespokojenost s nabídkou studijních oborů, lze to interpretovat jako asi největší zadání pro šéfy středních škol - zabývejte se tím. Je potřeba připomenout, že od od 1. září tady bude otevřeno několik nových studijních směrů. Při tradiční kritičnosti Čechů chápeme celkovou spokojenost se středoškolským vzděláváním na úrovni 55 % jako slušné číslo, protože na nespokojence zbývá nějakých 20 %.
Na 70% spokojenosti se pak pohybuje zájmové a umělecké vzdělávání, což jsou různé kroužky, oddíly, Základní umělecká škola... To tady umíme.
Náš výklad je jasný, školství v Jeseníku považuje minimálně většina účastníků ankety za výborné až chvalitebné. A my víme, že se kompetentní lidé v Jeseníku zabývají jeho dalším rozvojem. No a školy u nás mají to bezprecedentní plus za zvládnutí koronavirového online vyučování.

Foto (zdroj): archiv ZŠ Jeseník

Made in Jesenicko © 2024 positivJE. Všechna práva vyhrazena.