Do čeho za poslední 4 roky investovaly obce Jesenicka

23.09.2022

V životě obce jsou čtyřletá volební období pouhou epizodou. Lidé se zkušenostmi z lokální politiky by klidně mohli tvrdit, že je za tu dobu problém něco změnit, vybudovat, nastavit... Pohled na obce a města naštěstí ukazuje, že když se v zastupitelstvu povýší společné zájmy o rozvoj spravované obce/města nad osobní či politické ambice, dá se toho za čtyři roky zvládnout docela dost.

Vezmeme vás teď na pár míst, kde se nám podařilo dát dohromady výčet alespoň pár významnějších investičních akcí, které za sebou končící zastupitelstva s úředníky za zády mají, možná se vám to může hodit před cestou k volebním urnám ;-)

PÍSEČNÁ
Obec o tisícovce obyvatel, a i tam se díky práci zastupitelů povedlo proinvestovat hodně přes 50 milionů korun, z čehož samozřejmě podstatnou část tvořily evropské, národní či krajské dotační peníze, tužil se ale i obecní rozpočet.
Výstavba domu s pečovatelskými byty pro seniory (26 milionů korun), stavba tělocvičny základní školy (13 mil.) a rekonstrukce vytápění tamtéž (690 tis.). Rekonstrukce budovy obecního úřadu (7,2 mil.), výstavba dětského dopravního hřiště (471 tis.), rekonstrukce kapličky v Chebzí (548 tis.), oprava chodníků u hasičské zbrojnice (309 tis.), u křižovatky na Supíkovice a Hradec-Novou Ves a u areálu bývalé pískovny a obnova místní komunikace k Jeskyním Na Špičáku (2,3 mil.). Dále zázemí na fotbalovém hřišti (530 tis.), instalace nového úsporného veřejného osvětlení, plus hodně dalších drobnějších projektů.

HRADEC-NOVÁ VES
Je co-investorem do domu s pečovatelskými byty v Písečné (5 mil.), za 1 milion korun byla zrevitalizována budova bývalé školy, obec si koupila nový hasičský vůz pro sbor dobrovolných hasičů (1 mil.). A když jsme u těch dopravních prostředků, tak 1 a půl milionu šlo do pořízení traktoru. Nějakých 700 tisíc na přípravy pozemků v lokalitě U rybníka. Asi nejvíc peněz putovalo na řešení dopravy a komunikace (přes 13 milionů), z toho rekonstrukce mostu do Širokého Brodu (8 mil.). A třeba klíčová místa obce jsou pokryta bezplatnou wi-fi sítí!

JESENÍK
Už větší město, takže práce s akčním plánem a jeho vyhodnocením, v něm čteme... Nepřehlédnutelné projekty skateparku v Bukovicích a zimního kluziště za eMkem, staví se hasičská zbrojnice. V "hlavním městě" okresu je to už i více o strategických plánech a koncepcích, na kterých se pracovalo nebo pracuje, namátkou cestovní ruch, městská mobilita, rodinná politika, vzdělávání, kultura... Připraveno bylo několik architektonických studií, bylo realizováno několik etap revitalizací Sídliště 9. května, opravily se stovky metrů chodníků, a taky se tu 2x odehrál projekt participativního rozpočtu.

BĚLÁ POD PRADĚDEM
V Bělé se podívali na kloub třeba zadržování vody v krajině, když vybudovali pět tůní v lokalitě Šumná (760 tis. Kč), řešila se lepší připravenost jednotky dobrovolných hasičů, zakoupena byla technika na hospodaření v obecním lese. Rozhodně neopomeňme bytový dům o sedmi jednotkách za 9,7 mil.... A zase, výrazně těm věcem pomohly evropské peníze.

ZLATÉ HORY
Druhé největší město okresu stejně jako Jeseník vybudovalo umělou ledovou plochu (9,3 mil. Kč), poslalo hodně peněz do obnovení a zvelebení Zlatokopeckého skanzenu, pro zlatohorskou mládež pořídili pumptrack (1,38 mil.), k radosti milovníků knih byla rekonstruována městská knihovna (577 tis.) a bytový dům č. 45 (cca 900 tis.). Ve většině případů byl městský rozpočet ušetřen získáním dotací na kraji, u státu či u Evropské unie.

BERNARTICE
Si například pořídily vodní zdroj (9,6 mil.) nebo vytvořily dostupné nájemní sociální bydlení v obci, což vyšlo na 6 milionů (5,4 mil. tvořila dotace). Tamní sportovní areál dostal zavlažovací systém (cca 300tis.).

MIKULOVICE
Agilní byli od voleb do voleb i zastupitelé v Mikulovicích, zvládli rekonstrukci vodárny a vodovodu v Kolnovicích (7,2 mil. Kč), nasekali chodníků za 15 milionů, do nového asfaltu místních komunikací nainvestovali 12,5 milionů, rekonstrukce a vybavení učeben ZŠ si vyžádaly 3,5 mil., stejně peněz i střecha mateřské školy. Zásadní pro Mikulovice byly opravy mostů (15 mil.), přístavba sportovní haly za 5,5 mil. anebo víceúčelový areál (9,5 mil.).

To jen ať máte představu, kolik milionů vaší obcí proteče a kolik se toho dá za ty čtyři roky stihnout.

Závěrem nám dovolte mít k vám jednu důležitou prosbu - JDĚTE DNES A ZÍTRA K VOLBÁM.

Made in Jesenicko © 2024 positivJE. Všechna práva vyhrazena.