DATA: Stav podnikatelů a podniků v okrese Jeseník

22.01.2024

Dobré ekonomické zprávy se dnes píší hůře než obvykle. Vydestilovat ze změti nepříznivých makroekonomických ukazatelů něco objektivně pozitivního, vyžaduje větší úsilí. Příznivé signály hledáme přes počty podnikatelských subjektů, lépe řečeno IČ, která v loňském roce vyvinula ekonomickou činnost, jak to sleduje a zveřejňuje Český statistický úřad. Oživení byznysu je totiž obvykle znamení, že se něco bude zlepšovat.

Pokud tady s námi byly covidové lockdowny, šokující růst cen energií a inflace urvaná ze řetězu, potřebujeme docela nutně klidnější období. K němu se můžeme odrazit právě přes rostoucí počet podnikatelů, byť tím číslem teprve dobíháme nejlepší rok 2012. Na stranu druhou, demografická křivka neúprosně klesá, a tak je těžké růst v počtu živnostníků, když ubývá adeptů. Vlastně je malý zázrak, že zatímco v roce 2012 jsme měli okolo 40 tisíc obyvatel a 5 266 aktivních IČ, tak v roce 2023 to bylo o cca 3 tisíce méně obyvatel, ale pořád 5 154 funkčních podnikatelů.

Vývoj počtu ekonomicky aktivních podnikatelských subjektů na Jesenicku v letech 2010-23

Zdroj: Český statistický úřad, 21.1.2024

Zajímavý je i pohled na jejich strukturu. Nejvíce IČ (18 %) má převažující činnost stavebnictví, tedy stavební firmy a řemeslníci v něm podnikající. Následuje 14 % registrovaných subjektů v zemědělství a lesnictví. Třetí skončil obecně průmysl, v němž jako v hlavním oboru podniká 686 subjektů, tj. 13 % ze všech.

Ekonomické subjekty na Jesenicku podle převažující činnosti 2023 (CZ-NACE)

Zdroj: Český statistický úřad, 21.1.2024

A dolujeme ještě jeden dobrý trend. V roce 2010 bylo mezi podnikateli 463 obchodních společností, v tomhle případě tedy nejčastěji s.r.o., zato za rok 2023 evidujeme 710 takových podniků. Znamená to, že prostý počet firem jde nahoru, a to je pro jesenickou ekonomiku žádoucí.

Přejme si, aby se podnikatelům vedlo co nejlépe, protože oni vytváří pracovní místa a tím roztáčí lokální ekonomiku.

Připomínáme, že pro malé a střední podniky je tu Inovační centrum Olomouckého kraje (ICOK), jehož služby mohou firmám pomoci. S digitální transformací, nastartováním inovací, prosazením kreativity atp.

Kamil Kavka
Data (zdroj): Český statistický úřad
Foto (zdroj): Unsplash 

Made in Jesenicko © 2024 positivJE. Všechna práva vyhrazena.