DATA: Kolik podnikatelů máme na Jesenicku

25.09.2023

Posledních pár let je pro podnikatele ze známých důvodů složitějších. K všeobecným potížím s nedostatkem zaměstnanců se přidaly covidové lockdowny, vysoké ceny energií, nepříjemná inflace a na to navázaný pokles poptávky. Podnikatelé byli zasaženi různou intenzitou, těžko hledat někoho, kdo zůstal nepoškozen.

Zajímal nás dopad výše zmíněných okolností hlavně proto, že v okrese Jeseník je držiteli identifikačního čísla (IČ) několik tisíc lidí a subjektů. Chtěli jsme se podívat, jestli a jak se to v posledních letech na počtech promítlo. Pro větší objektivitu jsme započítávali pouze ty, u kterých byla zjištěna ekonomická aktivita.

Pohled na srovnání dat z let 2020, '21 a '22 je lehce optimistický. V absolutním počtu došlo ve sledovaném období ke spíše jen zanedbatelnému snížení na 5 023 subjektů (-111 IČ). OSVČ (osob samostatně výdělečně činných) dokonce přibylo +39 (3 454).

Pohled na počet aktivních IČ v roce 2012 (5 266) a v roce 2022 (5 023) sice v absolutních číslech prozrazuje o 243 méně podnikatelů, je potřeba si ale uvědomit, že za srovnávaných deset let okres Jeseník ztratil 3 198 obyvatel. V rámci objektivity to nelze interpretovat jinak, než že počet aktivních IČ v přepočtu na obyvatele neklesá.

Aktivní ekonomické subjekty v okrese Jeseník (rok 2022).

Zdroj: Český statistický úřad, 24.9.2023.

Umíme posloužit i pohledem na strukturu podnikatelů. Suverénně nejvíc (77,7 %) je OSVČ, necelých 15 % tvoří obchodní společnosti typu s.r.o., a.s. apod. a 4,3 % podniká v zemědělství.

Počty zaměstnanců u ekonomických subjektů v okrese Jeseník (rok 2022). 

Zdroj: Český statistický úřad, 24.9.2023.

Aby podnikatelů i nadále přibývalo, se snaží pozitivně ovlivňovat také aktivity Inovačního centra Olomouckého kraje, jehož platforma NašlápnuTO vyhledává zajímavé podnikatelské nápady. Ty můžeme pozvat do ICOK Akcelerátoru - osmidílnou sérii workshopů zaměřenou na rozvoj byznys plánů. Z Jesenicka už máme tři registrované. Přidáte se? :-)

Made in Jesenicko © 2024 positivJE. Všechna práva vyhrazena.