Čtyři desítky lidí pracují na zkvalitnění vzdělávání na Jesenicku

11.11.2022

V pondělí jsme nad daty žehrali na některé problémy základního školství na Jesenicku, v pátek spěcháme s kompenzací. Přinášíme dobré zprávy ze školního prostředí. Dala se dohromady velká skupina pedagogů včetně několika ředitelek a ředitelů mateřských, základních i středních škol, aby společně pozvedli úroveň regionálního vzdělávání. Jedná se o jakousi nástavbou základu, který se na školách dělá tak nějak automaticky.

'Chceme růst společně', je hlavní zaklínadlo zapojených pracovníků ve školství, dosaďte si za to 39 lidí odhodlaných něco pro naše děti udělat. Pod dohledem platformy Vzdělávání Jesenicko vzniklo sedm pracovních skupin - to je oněch 39 aktivních lidí nejen ze školního prostředí, a ti teď začínají dávat dohromady první náměty, na čem se má zapracovat, aby se zvýšila kvalita zdejšího vzdělávání.

Pro lepší představu připojujeme výčet vzniklých pracovních skupin. 1) rozvoj čtenářské gramotnosti, 2) rozvoj matematické gramotnosti, 3) rovné příležitosti, 4) předškolní vzdělávání, 5) inovativní metody a 6) digitální kompetence. Je patrné, že spektrum je pestré a hodlá pokrývat co největší prostor pro realizaci smysluplných aktivit. A protože sedmou pracovní skupinou je skupina 'financování', jsou na přípravu projektů i peníze ;-)

V praxi je to tak, že pracovní skupiny vymyslí aktivity v přidělených oblastech, a ty budou následně nabídnuty školám. Jednak to zvyší pestrost výuky, plus to přispěje ke kvalitativnímu sbližování škol napříč regionem.

O výzvách školství na Jesenicku budeme diskutovat i v panelu MODERNÍ VZDĚLÁVÁNÍ, který se uskuteční ve čtvrtek 24.11. v rámci positivJE FESTIVALU. Vstupenky pořád jsou, tak přijďte ;-)

Foto (zdroj): Vzdělávání Jesenicko

Made in Jesenicko © 2024 positivJE. Všechna práva vyhrazena.