Bioplynová stanice ZD Jeseník před deseti lety předběhla dobu

10.11.2023

Jestli okolo roku 2011 bolela předsednictvo Zemědělského družstva Jeseník hlava při náročném posuzování záměru postavit si bioplynovou stanici, s odstupem deseti let od zahájení provozu se projekt jeví jako naprosto prozíravá věc. Všichni známe situaci na trhu s energiemi.

V době, kdy předsedkyně družstva Gabriela Doupovcová podepisovala smlouvu o dílo a do rozpočtu plánovala výdaj 60 milionů korun, byla Evropa, ne tak Česko, na míle daleko nějakému Green Dealu a přechodu na zelenou ekonomiku. Familiérně bioplynka je zařízení, které dokáže z energetických plodin (např. kukuřice) vyrobit energii. "Vzhledem k tomu, že obhospodařujeme minimum orné půdy, museli jsme hlavní vstup něčím nahradit. Po konzultacích s odborníky a testování jsme nakonec našli řešení v podobě travní senáže.", vysvětlila novum jesenického řešení Gabriela Doupovcová. Do této směsi přimíchávají kejdu a hnůj od svých krav, čímž jejich užitek vedle mléka a masa povyšují o další přínos. ZD Jeseník se tak tolik netýkají debaty o tom, jak velkým producentem škodlivého metanu jsou hospodářská zvířata. Metan jejich skotu je přeměněn na energii.

Jak konkrétně to v bukovické bioplynové stanici funguje? Jeseničtí zemědělci svoji "betonovou krávu" krmí travní senáží, kejdou, hnojem a zbytky krmiva. To se za pomoci mikroorganismů rozloží, a tím se uvolní metan. Jeho spalováním vzniká teplo a elektřina. "Elektrickou energii dodáváme do sítě, odpadní teplo nám vytápí správní budovu, zázemí zaměstnanců, apartmány v agroubytování, farmářské prodejny a zajištuje ohřev vody.", vyjmenovává praktické využití předsedkyně. Uzavřením pomyslného řetězce je zbytek (digestát), který po procesu fermentace zůstane, aby posloužil jako ceněné organické hnojivo.

Teď je ZD Jeseník na technologickém výsluní díky robotické dojírně, ale přesně před deseti lety to bylo zásluhou snížení metanové stopy podniku. A pak že zemědělství není hi-tech ;-)

Energetiky se dotkneme i na positivJE FESTIVALU, konkrétně v panelu Inovativní byznys, klidně přijďte.

Foto (zdroj): ZD Jeseník

Made in Jesenicko © 2024 positivJE. Všechna práva vyhrazena.