Gymnázium Jeseník to dělá dobře

22.01.2018

Jesenické gymnázium https://www.gymjes.cz/ je moderní vzdělávací institucí, která se může směle poměřovat s nejlepšími středními školami Olomouckého kraje. Pořád platí, že gymnázium je výborná všeobecná příprava na vysokou školu, ale v případě jesenického to zdaleka není to jediné. Rozhodně nejde přehlédnout úspěchy v soutěži robotů First Lego League, kterou jeseničtí studenti ovládli už 11x! Stále ještě zásadní novinkou je rozšíření studia o sportovní obor zaměřený na běžecké a alpské lyžování a cyklistiku. Od nového školního roku přibude ještě sportovní lezení. Samozřejmostí školy jsou účasti jejich studentů na mnohých soutěžích, turnajích, studijních a výměnných pobytech apod. Pedagogický tým pod vedením ředitele Javůrka odvádí dobrou práci a studenti upouštějící tento ctěný ústav mají skvělé předpoklady v budoucnu uspět jednak v dalším vzdělávání, ale také na pracovním trhu. Kéž se znalosti a dovednosti studentů gymnázia co nejvíce propíší v našem regionu.
Kdo doma máte budoucího středoškoláka, určitě se vypravte ve čtvrtek 1. února na gympl, je tam den otevřených dveří. 

Made in Jesenicko © 2024 positivJE. Všechna práva vyhrazena.