Zlaté Hory za čistší vodu

08.03.2021

Jak se pozná osvícené vedení města? Investuje peníze do vody - suroviny, o jejíž "nekonečnosti" je bohužel přesvědčeno pořád dost lidí. Naštěstí se situace mění, pomáhá osvěta, k budíčku přispěla i suchá léta, co dopřála "klid na práci" kůrovci..., pak i starostům a vodohospodářům jde lépe obhajovat investice do vodní infrastruktury, pak se i veřejnost více zapojuje do střídmější spotřeby vody - méně se zavlažují trávníky pitnou vodou, více se chytá dešťovka apod.

Například eliminace znečišťování podzemních a povrchový vod vodami odpadními, je motivace Zlatých Hor. Městský úřad "rozdává" peníze na výstavbu domovních čistíren odpadních vod tam, kde není dostupná klasická kanalizace.

Půl milionu korun mají Zlaté Hory nachystáno pro vlastníky bytů a domů, anebo taky pro ty, co plánují budovat. V praxi je to pro místa ze zlatohorského katastru, tedy město samotné, a pak pro Ondřejovice, Rejvíz a Horního i Dolního Údolí. Každý zájemce může dostat až 70 tisíc korun na bytovou jednotku, z celkových nákladů však musí jít minimálně 30 % z vlastních zdrojů. Tohle je seriózní pobídka a další pomyslné přiložené polínko za ekologičtější okres Jeseník.

A to vlastně i Písečná má stejný dotační titul (na positivJE jsme psali 22.1.2021).

Foto (zdroj): město Zlaté Hory

Made in Jesenicko © 2024 positivJE. Všechna práva vyhrazena.