Ve Vápenné budují novou pilu

05.08.2020

Nemůžete se na positivJE až tak často dočítat o nově vznikajících firmách, nakolik to je jedno z našich nejoblíbenějších témat. Protože kde je podnikavost, tam roste byznys, tam se zpravidla dobře daří tak nějak všem.
Tady je řeč o zpracovatelském průmyslu, konkrétně o dřevařské pile, kterou ve Vápenné budují Arcibiskupské lesy a statky, dosti významný hospodář v jesenických lesích (spravují 23 tisíc hektarů). Kdo si všiml vagónů plných kulatiny odjíždějící z regionu bez větší ambice jí tady dát nějakou vyšší přidanou hodnotu, by se mohl zaradovat. V těchto dnech před očima roste na místě bývalého manipulačně-expedičního skladu na polesí Vápenná pila, která má výhledově dát práci až třiceti lidem. Ti by mohli ročně zpracovat hodně ze zde vytěženého dříví, investor později počítá i s přidruženou výrobou peletek, a kdoví, co dalšího se urodí. Velikostně půjde o střední provoz, arcibiskupským lesům to určitě pomůže k lepším ekonomickým výsledkům, protože z hlediska hospodářského cyklu jde o logický krok - máme surovinu, pojďme s ní něco udělat. To je legitimní, a dokonce vysoce podnikatelské. A protože jde o budování pily na zelené louce, dá se předpokládat, že technologicky bude patřit k tomu lepšímu z dřevem vonícího oboru.
Tak si přejme, aby rozmach dřevařství na Jesenicku v budoucnu vygeneroval taky nějaké šikovné truhlářské dílny vyrábějící třeba designový nábytek, taky s vysokou přidanou hodnotou, ať se ekonomika točí :-)

Made in Jesenicko © 2024 positivJE. Všechna práva vyhrazena.