V mikulovické škole se umělé inteligence nebojí

25.02.2023

Věříme, že přínosy umělé inteligence lidstvu drtivě převáží nad negativy, jež to tu a tam přinese. Jako aktuálně začínají řešit trable na vysokých školách. Panuje obava, že studenti nechají umělou inteligenci psát bakalářské a diplomové práce a že to školy nepoznají.

To v mikulovické základní škole na to jdou přesně naopak, moderní technologii si pozvali do výuky. Matikář David Hromada, který za pokusem stojí, nám k tomu prozradil: "Tenhle týden jsem hodiny matematiky zpestřil tím, že jsem využil umělou inteligenci, aby mi vygenerovala nějaké příklady dle mého zadání či podle toho, co navrhovali žáci.". Nemusíte pochybovat o tom, že to pro páťáky a osmáky bylo super zajímavé, zvláště když umělou inteligenci nachytali chybovat. "Ne vždy se umělé inteligenci podařilo všechny příklady vypočítat správně (např. násobení mnohočlenů v 8. třídě), po upozornění si ale chyby uvědomila a poté nám napsala správné výsledky.", komentoval praktickou zkušenost učitel Hromada.

K tomuhle pokusu David využil umělou inteligenci společnosti OpenAI, komunikoval s ní pomocí chatovacího rozhraní ChatGPT. To jen pro úplnost, kdyby to četl nějaký progresivní pan učitel/paní učitelka ;-)

Premiérový pokus na půdě ZŠ Mikulovice byl řekněme "pouze" o vygenerování různých typů příkladů a slovních úloh, David Hromada už študuje, v jakých dalších předmětech by se s 'AIčkem' dalo pracovat.

Foto (zdroj): ZŠ Mikulovice

Made in Jesenicko © 2024 positivJE. Všechna práva vyhrazena.