To nejlepší z roku 2022 - ŠKOLY

30.12.2022

Za rok se toho může stát hrozně moc i v něčem tak konzervativním, jako je školství. A zrovna na Jesenicku se daří hýbat s věcmi, na které si třeba ministerstvo školství ještě ani netroufá. Podívejte se, co všechno se tu za 365 dnů povedlo.

ZŠ JESENÍK spustila participativní rozpočet, kdy žáci rozhodli o využití 25 tis. Kč na každé ze tří budov. Jesenické GYMNÁZIUM zorganizovalo pro žáky zdejších ZŠ workshop 'Hrajeme si s roboty'. SPŠ JESENÍK pořídila na chodby školy stolní fotbálky, stůl na stolní tenis, cyklotrenažéry, soft volejbal..., ať se studenti o přestávkách vyblbnou. ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA provozuje v Jeseníku, Mikulovicích a Zlatých Horách tzv. virtuální univerzitu. V Jeseníku i letos proběhla T-EXPEDICE, týdenní badatelská akce pro nadané žáky a studenty ZŠ a SŠ také z Jesenicka. Studenti GYMJES vybojovali postup z moravského kola robotické soutěže First Lego League. Podle dat ČESKÉ ŠKOLNÍ INSPEKCE patří zdejší školství mezi nejlepší v Česku, třeba v parametrech, jako jsou: jak vedení své školy řídí, jak se managementy škol snaží zvyšovat úroveň výuky, schopnost ředitelů vést své učitelské sbory, schopnost škol pracovat se žáky potřebujícími speciální přístup. ZŠ ČESKÁ VES uspořádala ve spolupráci s výrobcem koloběžek Kostka mistrovství v koloběžkování. 14 MATEŘSKÝCH ŠKOL Z JESENICKA přijelo bojovat na ZŠ Jeseník na Olympiádu mateřských škol 2022, vyhrála MODRÁ ŠKOLKA JESENÍK. Na půdě jesenického GYMPLU si to rozdalo 61 týmů z ČR a Polska na 12. ročníku Robotického festivalu RoBoJ 2022. Student SŠ GASTRONOMIE, FARMÁŘSTVÍ A SLUŽEB Čeněk Kristián Tota vyhrál barmanskou soutěž. EMKO v létě dotáhlo dvě akvizice - přilákalo expertku na 3D tisk Hanku Dolákovou a vybudovalo 3D učebnu. ZŠ ČESKÁ VES pustila žáky k penězům, když ve spolupráci se žákovským parlamentem uspořádala participativní rozpočtování. Přes platformu VZDĚLÁVÁNÍ JESENICKO šlo do zdejšího školství (MŠ, ZŠ, SŠ) za posledních 9 let skoro 92 milionů korun nad rámec toho, co do škol pumpují zřizovatelé a ministerstvo. Podle průzkumu mezi OSMÁKY Z JESENICKA chtějí být nejčastěji ajťáky, elektrikáři nebo chtějí pracovat v gastronomických oborech. Jesenicko má svoje učebnice PATRIOTISMU. Připravil je jesenický odbor školství ve spolupráci s Vlastivědným muzeem Jesenicka. MĚSTO JESENÍK ve spolupráci s UNIVERZITOU T.BATI připravilo pro jesenické studenty platformu GEN-Z, v níž mohou městu/škole/podnikatelům předkládat svoje nápady na zlepšení Jesenicka. GYMPLÁCI byli na exkurzi ve ŠKODA AUTO. Školní kuchyně SPŠ JESENÍK prochází auditem, aby se v ní připravovaly takové obědy, jaké si žáci a studenti přejí. Děcka z HOTELOVÉ ŠKOLY V.PRIESSNITZE byly na zkušené ve vinařství v Kutné Hoře. Tým barmanek ze stejné školy ovládl barmanskou soutěž Team Challenge 2022. MAP ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ sestavil 6 pracovních skupin, které se pokusí pozvednout úroveň školství na Jesenicku. Honza Bátla ze SŠ GFaS získal titul Nejlepší učeň oboru řezník pro rok 2022.

Opět je tohle pouhé 'best of best' ze školství na Jesenicku, ve skutečnosti nebylo dne, kdy se něco zajímavého neudálo. Sledujte sekci VZDĚLÁVÁNÍ i příští rok ;-)

Made in Jesenicko © 2024 positivJE. Všechna práva vyhrazena.