Petr Vítek průkopníkem investování do udržitelných byznysů

15.10.2021

Není to hlavní proud, ale je to trend, a to trend nabývající na významu. Pod tlakem institucí, ale i společnosti jako takové, budou organizace nuceny podnikat s o dost větším ohledem na planetu či lidstvo. Rodí se nová kategorie podnikatelů, jejichž produkty a služby nebudou jenom šetrné, ony budou světu doslova pomáhat.

Nás baví, že jesenický rodák Petr Vítek stojí jako jeden ze spoluzakladatelů za investičním fondem Tilia Impact Ventures, který přesně tenhle typ podnikání vyhledává a podporuje. Je to rozhodně jeden z prvních fondů ve střední Evropě a cílí na peníze investorů hledajících pro své investice ještě i jiný smysl než jen prostou návratnost.

Někdejší jesenický skaut Petr Vítek se svým profesním backgroundem (např. Amnesty International, Deloitte, Impact Hub) má velký cit pro věci společensky odpovědné, tak není překvapením, že Česko učí investovat tzv. s dopadem. Fond založil spolu s majitelkou nakladatelství Albatros Silke Horákovou a v portfoliu už mají několik zajímavých investic. Například společnost MIWA, která se snaží eliminovat jednorázové obaly potravin či mezinárodní společnost Cyrkl - ta přináší do odpadového hospodářství principy cirkulární ekonomiky tak, že propojuje původce odpadu s odběratelem. Projektů je víc a všem se od Tilia Impact Ventures dostává podpory, aby jejich dosah byl co možná největší.

A jaká náhoda, Petr Vítek bude na positivJE FESTIVALU (Čt 25.11.), kde se zapojí do debaty o budoucnosti vzdělávání na Jesenicku, ačkoli on by se svými zkušenostmi mohl sedět i v panelu k podnikání.

Made in Jesenicko © 2024 positivJE. Všechna práva vyhrazena.