Pestré vzdělávání na Jesenicku

29.03.2018

Vy už to víte, ale positivJE vás v tom chce neustále utvrzovat, kvalitu vzdělávání určují lidé, kteří vás vzdělávají, nikoli systém, v němž tak činí. My si myslíme, že na Základní škole ve Vápenné se sešla parta chytrých lidí, která ve dvou třídách učí metodou Montessori https://www.cestou-s-montessori.cz/. Pokud máme ve stručnosti přiblížit tuto metodu, tak na první místo staví dítě, které si do značné míry určuje, co se právě teď bude učit.Dospělý, tedy učitel, je v Montessori škole pouze jakýsi rádce. Děti jsou vedeny k tomu, aby úkoly řešily individuálně, nebo v týmu, ale učitel je až poslední volba.
Jistě, že po I., případně II. stupni ZŠ musí žák Montessori zvládat učivo v rozsahu klasické školy, aby se zvládl "chytit" na střední škole, ale Montessori základní škola by pro něj měla být méně stresující, tudíž více zábavná. Než však propuknete v jásot, milí rodičové předškolních dětí, tento typ výuky klade na rodiče nemalé nároky, svým dětem se opravdu musí věnovat.
Ve Vápenné je v tuto chvíli I. stupeň, ale tým okolo Věry Ingrové a Ondřeje Hanulíka intenzívně pracuje na tom, aby byl otevřen i II. stupeň Montessori.
Proč to říkáme? Protože je prostě super, že na Jesenicku máme alternativu ve vzdělávání, pestrost je vždy žádoucí.

Made in Jesenicko © 2024 positivJE. Všechna práva vyhrazena.