Malé vysvědčení pro Jeseník, jako město pro byznys

29.10.2021

Jsme pro bezbřehé povzbuzování Jesenicka v jeho snažení stát se lepším místem pro život, ale nezaškodí si občas obstarat zpětnou vazbu od někoho nezaujatého, kdo tady nežije, nevydělává, neutrácí, nezaměstnává a tak.

Takhle nezaujatým je srovnávací výzkum Město pro byznys, který si na datech seřadil všech 205 českých měst s rozšířenou působností (+22 městských částí Prahy) a podíval se na jejich podnikatelské prostředí a chování veřejné správy vůči němu. Nutno říci, že v krajském srovnání si Jeseník jen v několika kritériích vedl velmi dobře, převažují negativa. Je ale fér dodat, že na některé sledované parametry tady prostě nemáme vliv (např. vzdálenost k dálnici).

Pokud jde o samotné podnikatelské prostředí, tak jsme pohořeli na malém počtu malých a středních podniků (do 250 zaměstnanců) a zdejším podnikatelům nemůže vyhovovat ani demografický vývoj (stárnutí, vystěhovávání, malé počty zájemců o práci a třeba i nízký počet dokončených bytů). Naproti tomu jsme bodovali v celkovém počtu podnikatelů a firem na obyvatele, příznivé jsou zde ceny stavebních pozemků a možná trochu překvapivě i průměrné měsíční mzdy.

Druhou sledovanou oblastí byl přístup veřejné správy k ekonomickým subjektům, kde jsme se moc nepochlapili v čerpání dotací z EU a podle výzkumníků máme problémy s nižšími výdaji na vzdělávání a na kulturu. Oproti tomu plusové body jsme dostali např. za výdaje na dopravu a do sociální péče, pozitivně byla hodnocena také nízká daň z nemovitosti či rozsah úředních hodin.

Suma sumárum to pro Jeseník znamená za Olomoucký kraj až 11. příčku ze třinácti, za sebou máme jen Uničov a Konice. Nej Městem pro byznys je Prostějov.

Nejlíp uděláme, když budeme stavět na tom dobrém, co tady je a pořádně zamakáme na zlepšování toho, s čím lze něco dělat.

O vychýlení podnikatelského prostředí správnějším směrem se chce pokusit i positivJE FESTIVAL, kde budeme na celodenní konferenci diskutovat s odborníky mj. o transformaci lokálního hospodářství na tolik skloňovaný průmysl 4.0, přijďte nám s tím pomoct.

Made in Jesenicko © 2024 positivJE. Všechna práva vyhrazena.