Jeseník se byl inspirovat v Norsku

04.10.2022

Skandinávie nám je dávána za vzor v mnoha ohledech a často. Pokud jde o řízení města, budou severské země asi tou správnou inspirací, alespoň o tom vypráví report šéfky oddělení strategického rozvoje městského úřadu Jeseník Markéty Bartákové, která absolvovala zajímavou pracovní návštěvu norského Fredrikstadu.

Byla součástí delegace dalších 23 účastníků z českých měst a obcí, všichni se jeli dozvědět, jakými způsoby vtahuje do řízení města svoje občany fredrikstadská radnice. Světe div se, nejvíce od vedení města k řadovým občanům odkomunikují aktivní dobrovolníci, členové různých rad a výborů. Všechny činnosti zastupitelů, úředníků a členů zmíněných komunit spojuje společná motivace - budovat město, kterému budou přibývat obyvatelé. Chtít toho dosáhnout znamená mít fungující trh s byty, slušnou nabídku pracovních příležitostí a kvalitní a pestré portfolio služeb a obchodů, ideálně v dochozí vzdálenosti. Vytlačovat auta z centra je mantra norského města, půjde do toho klidně zavedením mýtného, zákazy vjezdu, parkovací politikou a velkou podporou chodců a cyklistů. Takhle se buduje moderní místo k životu.

Nemůžeme se ubránit dojmu, že s určitou mírou benevolence se způsob vedení města Jeseník norskému vzoru podobá. Jesenická radnice má taky výbory a komise, dokonce za sebou má dva ročníky participativního rozpočtu a aktuálně připravuje projekt udržitelné mobility (auta, pěší, kola)... A téma růstu počtu obyvatel mají obě municipality společné.

Super, kam to bude příště?

Příklady dobré praxe přivezeme radním z celého Jesenicka i v panelu 'Smart region' v rámci listopadového positivJE FESTIVALU. Zastupitelé, rezervujte si úterý 22.11. (15-17 hod.).

Foto (zdroj): město Jeseník
Text (námět): město Jeseník

Made in Jesenicko © 2024 positivJE. Všechna práva vyhrazena.