Jesenicko v Evropě 6: Životní prostředí a klimatická změna

23.08.2023

Je sice zažitým stereotypem, že jsme čistý region v srdci přírody, rozhodně to však neznamená, že jsme imunní vůči tématu ekologie. Možná právě naopak. Ostatně i průlet seznamem "zelených" projektů, na jejichž financování se podílela Evropská unie, naznačuje zájem samotného Jesenicka o ochranu životního prostředí.

Největším projektem toho druhu byla výstavba splaškové kanalizace v Písečné. Ta si vyžádala investici ve výši 68,8 milionů korun, na níž unie obci poslala milionů 58,5. Na kanalizaci a zároveň na čistírnu odpadních vod si dotaci vyřídila i Žulová. Výdaj 77 milionů byl tak městskému rozpočtu snížen o 49 milionů z evropských fondů. I Javorník si díky bruselským eurům zrekonstruoval čistírnu odpadních vod. Čerpal dotaci 28 milionů Kč. Zlaté Hory taktéž (22,5 milionů) a Vidnava (19,4 milionů). Mikulovice si prostřednictvím evropské dotace (17,6 milionů) pomohly k nové kanalizaci.

Město Jeseník za evropskou dotaci 34,2 milionů realizovalo energeticky úsporná opatření na budově IPOS. Jinými slovy zateplila se fasáda budovy a vyměnila se okna.

Celé eMko včetně budovy praktické výuky dostalo komplet nový kabát přesně ze stejných důvodů, na jesenickou průmyslovku na to z EU doputovalo 18,4 a 13,5 milionů korun. Dost podobně to vypadalo na lipovském Odborném učilišti a praktické škole, jíž novou fasádu zlevnila dotace ve výši 14 milionů Kč. A co myslíte že Gymnázium Jeseník? Taky čerpalo dotaci 13,1 milionů z programu životní prostředí. I čtvrtá zdejší střední škola (SŠ gastronomie, farmářství a služeb) byla opravena díky členství Česka v EU. Přiklepnuta byla dotace 10,3 milionů.

Největším projektem Sdružení měst a obcí Jesenicka bylo vybudování centra zpracování biologických odpadů, lidově řečeno kompostárny, nad Supíkovicemi. Vyšlo to na 21 milionů, unie zatáhla 17,8.

Mikroregion Žulovsko za pomoci dotačních peněz (12,9 mil.) realizoval některá protipovodňová opatření členským obcím. Šlo o digitalizaci povodňových plánů a pořízení hlásného varovného systému.

A že investice do životního prostředí patří i do byznysu, reprezentuje například nákup ekologické lakovací linky za skoro 31 milionů do Česko-slezské výrobní (dnes CS-CONT), který EU podpořila polovinou z celkové částky.

Speciálním projektem se jeví i moderní ekologické centrum, jež v Javorníku vybudoval spolek Ester i díky dotaci přes téměř 52 milionů.

V intervalu do 10 milionů byly realizovány další desítky investic. Byly mezi nimi energetické úspory na budovách obecních/městských úřadů a základních školách, revitalizace potoků a řek či budování tůní a mokřadů, revitalizace městské zeleně a výsadba stromů, vylepšování nakládání s bioodpady, rozšiřování separace a budování obecních sběrných dvorů.

Co je lepším důkazem toho, že Česko je Evropa, že Jesenicko je Evropa, než stovky milionů korun jdoucích do podpory ochrany životního prostředí a boje s klimatickou změnou.

Foto (zdroj): Unsplash
Data (zdroj): DotaceEU.cz

Made in Jesenicko © 2024 positivJE. Všechna práva vyhrazena.