Jesenické eMko - škola for the future

27.07.2023

Jestli něco v českém školství neumíme, pak je to individuální rozvoj talentů každého jednoho žáka, přitom pro jejich budoucí úspěch na trhu práce bude důležitější, aby se svými dovednostmi uměli pracovat, než aby si pamatovali kdejaký letopočet nebo vyjmenovali pět děl světového spisovatele.

Musíte jít jako škola trochu proti proudu, chcete-li si udělat prostor pro alespoň trochu osobní přístup k žákům. Zcela originálně k tomu přistoupí na Střední průmyslové škole v Jeseníku, u které jsme na inovativní metody zvyklí.

Zakládají spolek s hodně zavazujícím názvem 'Emko for the future', jehož primárním posláním bude systematická práce s úspěšnými studenty školy, a to nad rámec jejich školních povinností. I díky positivJE víte, že škola má ve studijních oborech všelijaké mistry republiky, krajské přeborníky nebo vítěze školních olympiád a tenhle spolek jim bude dávat nadstandardní podporu a bude je zapojovat do projektů, povzbuzovat v aktivitách, realizovat pro ně stáže a exkurze, vysílat je do zahraničí apod. To vše s jasným zadáním, zvýšit počet studentů, kteří v sobě během studia objeví své nadání, a to vhodně rozvinou. Mimo jiné jim k tomu poslouží i mezinárodní spolupráce, jež průmyslovka rozvíjí směrem do Polska, Izraele a na Slovensko. Předseda Emko for the future Michal Blaško komentoval motivaci školy takto: "Naši žáci jsou budoucností našeho regionu, proto název Emko for the future. Přeji si, aby se spolek stal účinným nástrojem rozvoje talentů našich žáků a nasměroval je v životě do profesí, které pro ně budou velmi dobrým zdrojem obživy a práce je bude bavit.".

Pokud se škole podaří produkovat zkušenější a ambicióznější absolventy, nepochybně se to propíše ve prospěch celého regionu, jak si to uvědomuje například starostka Jeseníku Zdeňka Blišťanová: "Chtěla bych poděkovat Střední průmyslové škole Jeseník za výjimečnou podporu svých studentů a za její aktivní zapojení se do nejrůznějších projektů a soutěží, které rozvíjí jejich schopnosti a dovednosti. Věřím, že díky spolku se tato podpora ještě navýší a studenti tak získají příležitost rozšířit si své obzory třeba i na mezinárodní úrovni.".

Nemůžeme se dočkat prvních efektů a vedení školy slibujeme, že jak s positivJE, tak s Inovačním centrem Olomouckého kraje budeme hledat všemožné propojky ke spolupráci.

Foto (zdroj): Unsplash

Made in Jesenicko © 2024 positivJE. Všechna práva vyhrazena.