Dobré vysvědčení pro vzdělávání na Jesenicku

21.06.2021

Školní rok jde nezadržitelně do svého finále, učitelé s žáky dohánějí poslední chybějící známky, z trojek se vyrábějí dvojky, ze čtyřek trojky a z pětek... :-o

Kdo máte jakýkoli názor na regionální vzdělávání, jež v zásadě tvoří mateřské, základní a střední školy, mohlo by vás zajímat, jaký školní rok (ovlivněný zavřenými školami) za sebou má Místní akční plán rozvoje vzdělávání okresu Jeseník (MAP). Jen pro vaši informaci, MAP tvoří tým odborníků a srdcařů snažících se pomoci školám různými způsoby zvyšovat kvalitu výuky, doplňovat potřebné vybavení, zlepšovat manažerské dovednosti v řízení škol apod. Na tříleté období dostal MAP do vínku přes 12 a půl milionů korun, ty už musí jít cítit.

A ačkoli byl školní rok složitější, povedlo se toho zrealizovat spousty, pojďte se podívat na malý výčet. Proběhlo několik workshopů a seminářů, z nichž odborná i laická veřejnost načerpala informace a podněty k tomu, jak ještě lépe pracovat s dětmi. Pro sedm mateřských škol se uskutečnil program 'Poznáváme region'. Do výchovy k patriotismu přispělo i Vlastivědné muzeum Jesenicka se svými pracovním listy 'Jesenicko v kostce'. Mezi dětmi se našel Jesenický MasterChef Junior. Vzniklo a bylo vedeno 43 doučovacích skupin, 59 kroužků klíčových kompetencí a ano, ke 230 osmákům se na šesti školách dostalo kariérové poradenství vedené Kamilem Kavkou z positivJE ;-)

Mimochodem positivJE a MAP stojí za čtvrteční akcí pro starosty, ředitele ZŠ a SŠ, výchovné poradce i zaměstnavatele - v rámci panelu Moderní vzdělávání budeme řešit spolupráci základních a středních škol a budeme se bavit o připravenosti absolventů SŠ na profesní dráhu.

A podpora vzdělávání MAPem v červnu nekončí, ještě o prázdninách bude díky Středisku volného času Duha probíhat aktivita Máme rádi Jesenicko.

My máme taky Jesenicko rádi, co vy?

Foto (zdroj): Unsplash

Made in Jesenicko © 2024 positivJE. Všechna práva vyhrazena.