Děti a rodiče a až potom učitelé nesou zodpovědnost za vzdělání, zaznělo na positivJE FESTIVALU

07.12.2022

Vzdělaná společnost je zárukou pokroku, k němuž jsme s positivJE chtěli malinko přispět, a tak jsme zorganizovali debatu čtyřech odborníků a nazvali jsme ji 'Moderní vzdělávání'.

Posvítili jsme si na data cosi hovořící o kvalitě zdejšího školství. To si vysloužilo pochvalu od samotné České školní inspekce, lépe řečeno vedoucí kanceláře ústředního školního inspektora Dany Pražákové. Dokonce věděla o společném setkávání ředitelů základních škol Jesenicka a přiznala, že takové "ředitelské pivo", jak se příležitostná akce jmenuje, se jí moc líbí.

Radek Hanuš, vedoucí krajské pobočky Národního pedagogického institutu, dost operoval s Komenským a apeloval, aby se "... na výchově dítěte podílela celá vesnice,", pravil a myslel tím, aby se maximalizovala nabídka školních a mimoškolních vzdělávacích aktivit, do kterých se zapojí víc subjektů než jenom škola.

Ostatně "Školu dělá ředitel.", je si jist krajský radní pro školství Aleš Jakubec, i když jenom na řediteli a super sborovně to všechno nestojí. Ano, kvalita učitelů je zásadní a naštěstí se jim dnes nabízí velká škála dalšího vzdělávání (třeba i jen online), ale podle slov Radka Hanuše jsou největší brzdou změn v českém školství paradoxně rodiče. Sami si užívají výdobytků 21. století, ale jsou v pohodě s tím, že školy jejich děti učí jako pro potřeby století minulého. A tak vyzývá naše školy, aby komunikovaly naprosto otevřeně - k sobě i k rodičům. Možná že tak přitáhnou jejich pozornost, získají si důvěru a dočkají se silnějšího mandátu. Přisadil si i čtvrtý diskutující Lukáš Trčka - zakladatel soukromé ZŠ Jinotaj ve Zlíně. Doporučuje dostat do hlav žáků, že za svoje vzdělávání jsou nejvíce odpovědní oni sami a že v žádném případě nemají házet vlastní nepřipravenost na školu.

Nezapomínejme, a to bylo velké téma našeho panelu, že trh práce, na nějž školy naše děti připravují, se dramaticky rychle mění. Tak rychle, že Dana Pražáková doporučuje posílit význam kariérového poradenství na základních školách. A Radek Hanuš by si na místě ředitele střední školy udělal pořádnou analýzu budoucnosti pracovního trhu. Nikoli ale jen toho jesenického nebo českého, ale doslova celosvětového.

Jestli říkáme, že je málo řemeslníků, a to tedy říkáme, tak Dana Pražáková navrhuje, ať se opřeme do zkrácené výuky řemesel, aby se třeba absolvent gymplu za rok vyučil instalatérem a měl kompetence vést instalatérskou firmu. Například.

Ve dvě a půl hodiny trvající debatě toho zaznělo mnohem víc, možná by si ji chtělo pustit ze záznamu.

Foto (zdroj): Martin Chromek

Made in Jesenicko © 2024 positivJE. Všechna práva vyhrazena.