DATA: Velké srovnání - Jak se lidem žije v Jeseníku, Zlatých Horách, Javorníku, Vidnavě a Žulové

17.10.2022

Máme čerstvě navolena nová zastupitelstva, postupně jsou známa i jména nových starostek a starostů. Aby lokální politikové nemuseli rozhodovat jen podle intuice a zkušeností, přinášíme jim (a nejen jim) výstupy výzkumných společností Datlab a STEM. Ty sestavily databázi kvality života, jež sestává z přibližně 160 ukazatelů, které autoři zapracovali do 11 oblastí.

Obvykle se v našich datových analýzách zabýváme okresem coby celkem, dneska děláme drobnou výjimku, rozpitváme detailně 5 měst regionu - Jeseník, Zlaté Hory, Javorník, Vidnavu a Žulovou. Nejde nám o srovnání měst mezi sebou, jde nám o poukázání na konkrétní problémy v každém jednom městě. Zůstane na vedení toho kterého města, jestli se výsledkem bude zabývat.
Doplníme, že čím vyšší je hodnota (procento) ukazatele, tím lepšího výsledku město dosáhlo.

Srovnání kvality života pěti měst Jesenicka v jedenácti oblastech

Zdroj: Databáze indikátorů kvality života 2020

DEMOGRAFIE
Demografie, neboli schopnost reprodukční změny. Pracuje se s porodností, úmrtností, migrací, nebo s průměrným věkem. V tomto směru je na tom nejlépe Žulová s 36,4 %. Nejčastější hodnotou bylo za ČR 43-44 %.

BEZPEČNOST
Oblast se zabývá faktory ohrožující život, zdraví a majetek občanů. Počítá nehodovost, kriminalitu, výjezdy hasičů, riziko povodní a sleduje městské výdaje do bezpečnosti. Mix těchto dat vychází nejlíp pro Zlaté Hory (54,2 %), za ČR to bylo nejvícekrát 55-56 %.

BYDLENÍ
To je jednoznačně bytový fond města a dosažitelnost bydlení pro obyvatele. Výzkumníci počítají ceny bytů, domů a pozemku, výše nájmů a nabídku nemovitostí. Tady se zadařilo Javorníku, jehož 73,2 % je hodně vysoko i nad nejčastější hodnotou v rámci ČR, která činila 47-48 %.

INFRASTRUKTURA A VYBAVENOST
Jaká je dostupnost služeb, a to těch státních i soukromých. Jaká je nabídka volnočasových aktivit, ovšem započítávají se i informace o veřejné dopravě nebo vzdálenost do okresního, resp. krajského města. Správně tušíte vy, kteří v infrastruktuře očekáváte dostupnost zdravotní péče, ale i oddělení Policie ČR. Podle očekávání zde vyčnívá okresní město Jeseník (72,1 %), který drtí i nejčastější hodnotu uvnitř Česka 46-47 %.

OBČANSKÁ ANGAŽOVANOST A VLÁDNUTÍ
Jak moc se občané zapojují do veřejného a politického života? Je aktuální podívat se na úroveň místní demokratické soutěže v obecních zastupitelstvech. Do výsledků se propsala např. i transparentnost v hospodaření měst. S 58 % si nejlíp stojí Jeseník. K naší radosti vcelku jasně odskakuje i nejčetnějšímu naměřenému výsledku v ČR 48-49 %.

ZAMĚSTNANOST A PRÁCE
Možná nejočekávanější dimenze patří s 51,9 % Zlatým Horám, protože tam nejlíp vychází struktura lokální ekonomiky - zastoupení podnikatelských subjektů, nezaměstnanost versus nabídka práce. Bere v potaz i počty exekucí.

PŘÍJEM A BOHATSTVÍ
Jaká je ekonomická situace města? Za tím je analýza dostupných finančních prostředků v městské kase a schopnost města je vynaložit co nejúčelněji. Tohle všechno podle výzkumníků umí ve Zlatých Horách (46,4 %).

VZDĚLÁNÍ
Rozvoj regionu je závislý na vzdělanosti. Kvalita a dostupnost vzdělání pomáhají s budoucí konkurenceschopností města. V této oblasti se řeší 4 věci: dosažené vzdělání, nabídka středoškolského vzdělání, kvalita středních škol a kapacita mateřských a základních škol. V téhle části zaslouží pochvalu Jeseník, který s hodnotou 71,8 % překonává český průměr oscilující někde mezi 47-59 %.

ZDRAVÍ
Pozor, není to jen o blízkosti a kvalitě nemocnice, množství praktických lékařů a zubařů, je to o zdravotním stavu populace. Pracuje se s daty o naději dožití, příčinách úmrtí a incidencí diagnóz. Trochu to poukazuje na naši životosprávu. Zde nejvíce bodů (38,8 %) dosáhl Jeseník, jenže pořád se s tím řadí do spodní poloviny celkového pořadí.

ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
Zase vhodný čas si připomenout, že úroveň životního prostředí a naše péče o něj tady ani zdaleka nepatří mezi nejlepší. Pohybujeme se někde uprostřed, kdy se do výstupů promítá dostupnost zeleně, její environmentální kvalita, diverzita živočišných druhů a kvalita ovzduší.
Nejlíp to vyšlo Javorníku, který zapsal 59,6 %.

MEZILIDSKÉ VZTAHY
Tady se pro změnu všech pět měst Jesenicka poskládalo v horní polovině pole, protože oblast spolkové činnosti, komunitní vztahy i rozvoj místních vazeb tady jede. Datlab a STEM sledovali volnočasovou aktivitu obyvatel a přítomnost organizací podporujících jejich setkávání. 
Nejpevnější mezilidské vztahy byly naměřeny v Jeseníku, jehož 80,6 % bylo vysoko nad "mediánovými" cca 52 %. 

Opakujeme, tohle není soutěž mezi pěti městy Jesenicka, tohle je základní datové minimum, se kterým mohou pracovat radní a zastupitelé. Velkou nadstavbou pro tyhle úvahy bude panel 'Smart region' na listopadovém positivJE FESTIVALU (22.11., 15.00 hod.), kam přijede například ředitelka Svazu měst a obcí ČR Radka Vladyková. Více informací níže.

Foto (zdroj): Unsplash

Made in Jesenicko © 2024 positivJE. Všechna práva vyhrazena.