DATA: Jaké střední školy si vybírají deváťáci ze základek na Jesenicku

04.12.2023

Se zaujetím sledujeme debatu o českém středním školství, která běží na ministerstvu školství i na půdě krajských zřizovatelů. Předmětem odborných výměn názorů je uvažovaná reforma tohoto článku vzdělávání. Když se na jednu hromadu dají fakta o současném systému středního školství s předpokládaným vývojem trhu práce, zdá se, že bude potřeba udělat nějaké změny. V nabídce oborů, v pojetí výuky, v zapojení zaměstnavatelů…

Na Jesenicku působí pět středních škol, které podle dostupných informací každoročně přilákají něco mezi 50-70 % zdejších deváťáku. Mají tedy významný vliv na přípravu budoucích zaměstnanců a podnikatelů. Právě proto jsme část festivalového panelu Moderní vzdělávání věnovali středním školám. Využili jsme přítomnosti Karla Garguláka z agentury PAQ Research, dovezl čerstvá a pro Jesenicko užitečná data.

Co jsme se dověděli? Že 51,3 % deváťáků se v minulém školním roce dostalo na obory zakončené výučním listem, když v ČR to bylo v průměr 29,3 %. Že na odborné obory zakončené maturitou bylo přijato 24,6 % dětí, přičemž český průměr má hodnotu 49,4 %. Že na gymnázium šlo 18,1 % absolventů základních škol Jesenicka (průměr ČR 20,5 %). Čistě aritmeticky tak padá zažitý stereotyp, že "Dneska chce mít každý vysokou školu.".

Oborová struktura - na jaké typy středních škol se deváťáci z okresu Jeseník dostali 

Zdroj: MŠMT, Národní pedagogický institut, PAQ Research

Někde něco drhne, Jesenicko vykazuje i zvýšený podíl změn středních škol a studovaných oborů i předčasných odchodů ze SŠ. Týká se to 11,6 % studentů, což je o 4,5 % víc, než je průměr země.

Aspirace, změny škol, oborů a předčasné odchody ze středních škol

Zdroj: Agentura pro sociální začleňování, PAQ Research

Pojďme o tom mluvit a nečekejme jen na změny nadiktované shora. Vždycky se dá, a Jesenicko takhle umí fungovat, dělat něco i na lokální úrovni.

Foto (zdroj): Unsplash
Data (zdroj): PAQ Research 

Made in Jesenicko © 2024 positivJE. Všechna práva vyhrazena.
Vytvořeno službou Webnode Cookies