Co mladé drží na Jesenicku a proč se vrací ti, co odešli?

19.04.2022

Žádné věštění z křišťálové koule, máme docela dobře změřeno, jak studenti čtyřech jesenických středních škol přemýšlí o své budoucnosti na Jesenicku. Máme informaci od 1/3 děcek, a to je dostatečně reprezentativní vzorek.

Tedy pozor, 41 % studentů považuje za reálné, že pokud svůj rodný kraj opustili či opustí (typicky kvůli studiu), tak se sem jednou vrátí. Plus 14 % vůbec odejít nehodlá a taky pozor - celých 31 % mladých lidí to ještě neví, z nich se část nepochybně rozhodne pro 'zůstat'.

Nespokojili jsme se ale s pouhým zjištěním, jestli Jeseník ANO/NE, šli jsme na dřeň toho, proč tady zástupci mladé generace chtějí žít. Tohle nám řekli (citujeme nejčastější důvody): mají tady rodinu a přátele; mají to tu rádi; mají tady zajištěné bydlení anebo ho zde považují za dostupnější než jinde; uvědomují si, že na Jesenicku budou mít nižší životní náklady; vnímají velké množství příležitostí k trávení volného času; oceňují dobré podmínky pro založení rodiny a plusové body sbírá životní prostředí, jak jinak ;-)

Chcete vědět, jaké podle středoškolských studentů Jesenicko je? Opět citujeme odpovědi s převažující odpovědí 'ANO' a 'spíše ano': Jesenicko je bezpečné, čisté, kreativní a tvořivé, kulturní, otevřené světu, turisticky zajímavé a živé.

Tohle je solidní základ k tomu, aby stakeholdeři (zainteresované subjekty a osoby) zlepšovali stav výše zmíněných věcí, a taky aby posilovali ty důležité oblasti, ve kterých Jesenicko není pro mladé až tolik lákavé a atraktivní. Ideálně do zlepšování stavu co nejvíce přibírejme studenty samotné, ať převezmou svůj díl zodpovědnosti za budoucnost Jesenicka.

A kdo by tu ze studentů chtěl podnikat, můžete se přijít dnes odpoledne dovzdělat, v jesenické knihovně pořádáme workshop Našlápnu PODNIKÁNÍ.

Foto (zdroj): Unsplash

Made in Jesenicko © 2024 positivJE. Všechna práva vyhrazena.