Cítíme odhodlání jesenického školství jít s kvalitou nahoru

07.07.2021

Na konci školního roku se positivJE potkalo se zástupci několika základních škol (Jeseník, Česká Ves, Žulová, Zlaté Hory a Javorník), které doplnili starostové Zlatých Hor, Supíkovic a Jeseníku, plus se do panelové diskuse 'moderní vzdělávání' přidalo i všech pět středních škol (SPŠ Jeseník, Gymnázium Jeseník, Střední škola gastronomie, farmářství a služeb, Hotelová škola V.Priessnitze a Obchodní akademie Jeseník, Odborná škola Lipová lázně).

Hlavním tématem setkání byla spolupráce základních a středních škol a spolupráce středních škol a zaměstnavatelů. Míra propojení všech tří složek totiž vykazuje jisté rezervy. A je zjevné, že už dnešní pracovní trh (co teprve v budoucnu) vyžaduje po absolventech některé jiné dovednosti, než jakými je vybavuje škola (a často i rodiče).

Pohled vzdělávacích institucí na problematiku skvěle zprostředkovali ředitelka SŠ gastronomie, farmářství a služeb Silvie Pernicová a Jiří Viterna z jesenické průmyslovky, jejichž dlouholeté zkušenosti potvrzují, že dnešní studenti jsou prostě jiní (s jinými preferencemi a jinými představami o životě), a že si k nim školy neustále musí nacházet nové a nové cesty.

Měnící se priority mladé generace, která už možná nemá na prvním místě peníze, účastníkům akce komentovala personální manažerka Česko-slezské výrobní a.s., Petra Kmínková. Zazněly od ní typické představy mladých uchazečů o práci, kteří občas nejsou připraveni (nebo ochotni) pracovat 5 dnů v týdnu, osm hodin denně. Je tam zjevná motivace užívat si života ve smyslu plnohodnotně vyplněného volného času, že honba za kariérou je na druhém místě, možná až za cestováním a tak. Kdo říká, že to takhle není správně? ;-)

Pokud vám to zní skepticky, tak se nedejte zmást, na tom všem je nejvíce pozitivní fakt, že si zmínění aktéři umí společně sednout, vyměnit si svoje pohledy a přemýšlet nad nimi. Přemýšlet, co mají 'dospělí' dělat, aby 'děti' chtěly pracovat, chtěly kariéry, chtěly úspěch, chtěly budovat, chtěly peníze... Mimochodem opakovaně zazníval názor, že podstatný vliv na tohle všechno mají rodiče, kteří si to častokrát nepřipouští.

A ještě pozitivní je, a to už je takový speciální postoj positivJE, že před sebou všichni zainteresovaní máme hodně práce. Takhle my to máme rádi, když je co dělat.

Na panel 'moderní vzdělávání' rozhodně navážeme 25. listopadu v rámci positivJE FESTIVALU 2021, kdy se budeme věnovat kvalitě středoškolského vzdělávání, a i tam počítáme s partnerem - platformou Vzdělávání Jesenicko. 

Made in Jesenicko © 2024 positivJE. Všechna práva vyhrazena.