Boj proti kyberkriminalitě na Jesenicku

25.07.2019

Internet totálně prostupuje do našich životů, a i kdybychom si řekli, že z 99 % je to přínos, to 1 % je potenciální problém. Typickým příkladem je na sociálních sítích bující kyberšikana, tj. vydírání, zesměšňování, vyhrožování ... Nejzranitelnější jsou děti a senioři.
Pustit se do boje s tímhle fenoménem se rozhodlo Krajské ředitelství policie Olomouckého kraje projektem 'STOP Cybercrime', do něhož si přibralo i Univerzitu Palackého v Olomouci (platforma E-Bezpečí) a polské protějšky z řad policie Katowice, Opole a Wroclaw. Společně se zaměří na zmapování současného stavu, zahájí komunikaci s veřejností, třeba formou preventivních aktivit a online poradny a zároveň zvýší samotnou kvalifikaci policistů. Nemůžeme si myslet, že i když se Jesenicko (zatím) nenachází na technologické dálnici Česka, jsou mu problémy kyberšikany cizí. Je skoro jasné, že naše děti mají s dotírajícími slídily a šikanujícími spolužáky stejné problémy, jako děti ve velkých městech. Protože je řeč o česko-polském pohraničí, důležitým cílem projektu je zrychlení výměny dat a informací, protože kyberkriminalita nemá národní hranice.
Peníze do akce nalije Evropská unie, konkrétně pro Olomoucký kraj jde o 192 tisíc eur, což vystačí na období 2019-2021. Za tohle už by se mohlo dovědět o rizicích internetu hodně dětí, rodičů a učitelů.
Jestli se okres Jeseník chce na technologickou dálnici dostat, musíme naučit naše lidi 'ty internety' ovládat. Digitální gramotnost se tomu říká.

Made in Jesenicko © 2024 positivJE. Všechna práva vyhrazena.