Badatelé pěti zemí míří na Jesenicko

20.06.2018

Budoucnost Jesenicka nestojí pouze na ekonomických a společenských ukazatelích, pro úspěch našeho regionu v konkurenci nejen zbytku Evropy musíme prokázat i náš zájem o vlastně největší zdejší bohatství, kromě lidí samotných, přírodu.
Proto si zde na pozvání Vlastivědného muzea Jesenicka a CHKO Jeseníky dávají v červnu dostaveníčko talentovaní studenti z Česka, Slovenska, Polska, Německa a Maďarska, aby zde bádali a zkoumali přírodu. Pod vedením odborníků výše zmíněných institucí se pustí do studia místních vodních organismů, hmyzu, ptáků a zabývat se budou komplexně působením člověka na ekosystém.
Vyvrcholením projektu bude vydání publikace, která výsledky badatelů shrne a vyhodnotí a snad dá i doporučení, jak že se k Jesenické fauně a flóře máme chovat, aby tu byla ve své plné kráse i pro další generace. A my si můžeme mnout ruce, že po světě bude běhat x mladých lidí, badatelů s pravděpodobně zajímavými kariérami, kteří se stanou chodící reklamou na Jeseníky a Rychlebské hory. 

Made in Jesenicko © 2024 positivJE. Všechna práva vyhrazena.