Akční zastupitelé v Kobylé nad Vidnávkou mají dlouhý seznam úkolů

07.03.2023

V údolí říčky Vidnávky leží malá víska Kobylá nad Vidnávku, o které by lidé ze všech koutů Jesenicka měli vědět alespoň dvě věci. Tamní zámeček (kulturní památka) našemu regionu slouží jako domov pro seniory. A nad obcí, na kopci Smolný, leží jedinečný výtvor přírody - skalní útvar Venušiny misky. Kdo je ze Žulovska či přímo v Kobylé bydlí, potřebuje rozhodně vědět víc, a tak přinášíme informace o tom, do čeho má v plánu vedení obce během nejbližších let investovat.

Bezva, že velké pozornosti se těší zdejší škola. Děti navštěvující mateřskou a základní školu se dočkají třeba multifunkčního hřiště, venkovní učebny, skleníku a záhonů, menšího dopravního hřiště, revitalizace školní zahrady včetně nových hracích prvků a pískoviště. Mělo by se zlepšit také vybavení tělocvičny.

Na podzim zvolení zastupitelé si dali za cíl opravit fasády na obecním úřadě i hasičské zbrojnici, zrevitalizovat zámeckou zahradu i s rybníkem a vybudovat dvě parkoviště - jedno u obecního úřadu a druhé menší záchytné pro návštěvníky turistické lokality Venušiny misky. Počítá se i s posílením míst pro sběr tříděného odpadu a obec by si ráda pořídila traktor s příslušenstvím. A chce auto pro dobrovolné hasiče. Místní se mohou těšit na revitalizaci lipové a kaštanové aleje, při troše štěstí včetně obnovy přilehlé studánky. Na seznamu úkolů je i heslo 'opravy obecních cest'.

Podotýkáme, že to všechno poběží na pozadí v současnosti prioritní akce - budování kanalizace.

To je to sympatické na malých obcích, že rozhodování zastupitelů má takhle bezprostřední dopad na kvalitu života. V případě Kobyle nad Vidnávkou na kvalitu života 385 obyvatel.

Foto (zdroj): Domov pro seniory Javorník, p.o.

Made in Jesenicko © 2024 positivJE. Všechna práva vyhrazena.