50 let ochrany přírody Jeseníků

20.03.2019

Asi zeptáte-li se lidí, jestli na pozemku postavit fabriku nebo zasadit les, většina zvedne ruku pro továrnu. Ale i tak jsou témata přírody a ekologie v českých domácnostech důležitá. Takže stočíte-li v hospodě debatu na CHKO Jeseník, nezúží se diskuse na záchranu chřástala, ale probere se přínos trochu šířeji.
A letos slavíme 50 let od vyhlášení Chráněné krajinné oblasti Jeseníky, která patří k největším CHKO v České republice. Zodpovědnost za 744 čtverečných kilometrů jesenické přírody má Agentura ochrany přírody a krajiny ČR se sídlem v Jeseníku. Přátelé zeleného údolí, máme za tu zdejší faunu a flóru nějakou zodpovědnost, ne? Tvoří ji vysokohorské bezlesí (hezké slovo), máme tu smrkové pralesy, vzácná rašeliniště, mnoho pramenů, ohrožené druhy rostlin a živočichů, taky štoly a vůbec zajímavé podzemí a k tomu mineralogické lokality. Toliko výčet věcí, které lidé z agentury sledují a o něž pečují.
Kdo chodíte po našich horách, važte si toho, že je ta příroda v tak dobrém stavu. Myslete na to, že tady žije asi 20 kriticky ohrožených živočichů (třeba saranče vrzavá, chřástal polní, roháček jedlový ...), pokud jde o trávy a kytky, zkuste si zapamatovat zvonek jesenický a lipnici jesenickou ;-) Nejohleduplnější bychom měli být na vyhlášených chráněných územích Jeseníků, například na Pradědu, Rejvízu, Šeráku s Keprníkem, na Skřítku apod.
Tu přírodu máme jenom jednu, tak se na ochránce nemračte, oni to myslí dobře.

Foto (zdroj): Vít Slezák

Made in Jesenicko © 2024 positivJE. Všechna práva vyhrazena.