Zdeňka BLIŠŤANOVÁ

1. Jak vidíte Jeseník v roce 2028?
Ráda bych, aby Jeseník byl město, ve kterém se jeho obyvatelům dobře žije. Město bezpečné, plné kulturních akcí, s dostupným bydlením a dobře zaplacenou práci. A měl nějakou unikátní asociaci pro turisty z tuzemska i zahraničí. Líbilo by se mi, kdyby byl Jeseník známý jako město pramenů.

2. Budete dělat něco pro zvýšení porodnosti?
Musíme mladým lidem ukázat, že má smysl v Jeseníku založit rodinu. Že je to dobré místo pro život. Zvýšení příspěvku na porodné by nejspíš nikoho nemotivovalo, aby měl další dítě. Ale dostatečná kapacita školek, kvalitní základní škola nebo dětská hřiště ano. A na tom chceme určitě pracovat.

3. Máte plán na zkvalitnění vzdělávání?
ZŠ Jeseník má nového ředitele, který je dle mého názoru člověk na správném místě a pod jeho vedením se jesenickým dětem dostane nejlepšího možného vzdělání. Kromě toho budeme více podporovat propojování výuky a praxe. Propojíme školy a firmy tak, aby studenti nalezli kvalitní uplatnění i tady v Jeseníku.

4. Plánujete podporu pro mladé rodiny?
Určitě, je to jedna z našich programových priorit. Kromě věcí, které už jsem nastínila v předchozích odpovědi je to především podpora výstavby nových bytů. Pokud chceme, aby tady mladí lidé zakládali rodiny, musí mít kde bydlet.

5. Zlepšíte podmínky pro podnikání?
Drobní podnikatelé jsou páteří Jeseníku, jejich práce si vážíme a musíme jim jejich snažení co nejvíce ulehčit. Malým firmám město nabídne pomoc při získávání dotací, prostor pro podnikání a zprostředkuje poradenství. Začneme provozovat "Podnikatelský inkubátor", který pomůže začínajícím podnikatelům. 

6. Jak podpoříte vznik nových pracovních míst?
Jeseník má v současné době opravdu nízkou nezaměstnanost. Kdo chce pracovat, práci najde. Problém je spíš v nízkých mzdách. Musíme se zaměřit na práci s vysokou přidanou hodnotou. To kromě IT mohou například být i některá řemesla, které mají na Jesenicku dlouhou tradici. 

7. Můžete nějak přispět k růstu mezd?
Budeme se snažit podporovat především podnikatele a zaměstnavatele u nichž vidíme, že nabízí dobře placenou práci. Zároveň dodávám, že si vážíme všech podnikatelů. Je mi jasné, že někteří by rádi platili víc, ale nemůžou, protože musí cenově obstát na trhu.

8. Budete se angažovat v podpoře výstavby nájemních bytů?
Určitě. Byty se staly v posledních měsících opravdu nedostatkovým "zbožím". Chceme spolupracovat se soukromými investory. Potřebujeme byty pro mladé rodiny i pro seniory. Máme v plánu vystavět mezigenerační bytový komplex, kde budou různé skupiny obyvatel žít pohromadě. 

9. Jak připravíte město na stárnutí populace?
Seniorům (ale i dalším lidem) potřebujeme zajistit hlavně dostupnou zdravotní péči. Máme plán jak toho docílit, s programem nám pomáhal například MUDr. Karel Slováček. Jedním z našich cílů bude přilákat zpět do Jeseníku absolventy lékařských fakult, kterým pomůžeme získat praxi tady v regionu.

10. Rozvinete v Jeseníku koncept "smart city" (chytré město)?
Určitě ano. V nejbližší době se chceme zaměřit především na oblast "smart governance", tedy komunikaci mezi lidmi a městským úřadem, která by se měla zjednodušit a částečně přenést na internet. Do budoucna se pak chceme zaměřit i na chytré životní prostředí (optimalizace využití vody, svoz komunálního odpadu, atd.), abychom město předali další generaci v co nejlepším stavu.

11. Co uděláte pro zastavení odlivu lidí z Jesenicka?
Všechno, co jsem zmínila, není toho málo. Pokud se nám to povede, věřím, že lidé nebudou odcházet. Ale důležité je nezapomínat ani na lidi, kteří odejdou do světa "na zkušenou" a po čase projeví touhu vrátit se zpátky. I na ně musíme myslet, protože přece chceme, aby se vraceli.

Made in Jesenicko © 2024 positivJE. Všechna práva vyhrazena.