KOMUNÁLNÍ VOLBY 2022

Oslovili jsme lídry demokratických subjektů kandidujících v obcích a městech Jesenicka, aby nám sdělili svoje plány po volbách. Jako jedničky kandidátek by měli být připraveni ujmout se vůdčí role starosty/starostky, vás voliče by to mělo zajímat.
Všichni šéfové uskupení od nás dostali totožné otázky, aby nebylo možné ani teoreticky nikomu stranit. 
Budeme šťastní, když vám tyto rozhovory přinesou alespoň pár užitečných informací pro vaši svobodnou volbu. Prosíme, jděte k volbám. 

JÁ STAROSTKA /JÁ STAROSTA


Obec LIPOVÁ-LÁZNĚ

Změna pro Lipovou

Filip KANIA
, místostarosta obce Lipová-lázně 

Rozhovor s lídrem ZMĚNY PRO LIPOVOU FILIPEM KANIOU

S jakou vizí chcete vaší obec v letech 2022-2026 vést?

Mám vizi moderní otevřené obce a obecního úřadu, na který se občan nebude bát se obrátit se svým problémem. Obce, která bude občanům usnadňovat život a vytvářet pro ně ty nejlepší podmínky. Rád bych z Lipové-lázní udělal místo, kde se budou skvěle cítit nejen turisté, podnikatelé anebo chataři, ale zejména zdejší občané. Jejich kvalitní život je pro nás absolutní prioritou.

Co si myslíte, že v Lipové-lázních funguje skvěle, na co může být obec pyšná?

Těch věcí je mnoho. Díky aktivitě mnoha lidí dobře funguje základní infrastruktura jako třeba školství, zdravotní středisko, knihovna. Našlápnuto má komunitní život, například dobrovolní hasiči nás zapisují do celorepublikového povědomí. A tím skvělým je samozřejmě cestovní ruch a lázeňství. Schrothovy léčebné lázně, Faunapark, Lesní bar mají dokonce mezinárodní věhlas, ale je tady i spousta dalších penzionů a restaurací. Samozřejmě nás obklopuje nádherná příroda.
V oblasti cestovního ruchu je Lipová-lázně paradoxně tak dobrá, že již pociťuje, že někdy je návštěvníků obce až moc. A tady vnímám důležitý úkol obce, ta musí vhodnými investicemi do infrastruktury minimalizovat dopady zvýšeného zájmu turistů na občany, například vybudováním dobrého turistického zázemí (např. parkoviště), které zajistí, že se zvýšený turismus nebude negativně odrážet na chodu běžného života v obci.

Co považujete za aktuálně největší problém obce Lipová-lázně?

Je těžké vybrat jednu věc. Asi zmíním energie. Čeká nás nelehký úkol pokusit se zajistit fungování obecních budov, veřejného osvětlení nebo třeba školy při násobně větších nákladech na elektřinu a plyn. Skokový nárůst cen ohrožuje investiční akce i každodenní fungování, protože peníze na vytápění a svícení prostě někde najít musíme.

Jak budete tenhle problém z pozice starosty řešit?

Obec musí na jedné straně hledat úspory v provozu, na straně druhé přemýšlet nad otázkou svého energetického fungování. Rád bych otevřel téma fotovoltaiky na střechách obecních budov a zahájil investice do modernějšího a úspornějšího veřejného osvětlení. Spousta obcí například přistupuje k vypínání veřejného osvětlení v noci, čehož se v Lipové nechci dočkat a udělám vše proto, aby zůstala zachována bezpečnost občanů i dopravy.

Jakým oblastem se chcete v roli starosty primárně věnovat (vyjmenujte max 3 priority)?

Finance/Investice - Obec je potřeba rozvíjet a na to musíme sehnat dotační prostředky.
Odpady - Máme dobře našlápnuto, platíme jedny z nejnižších poplatků v celém kraji. Aby to tak bylo i nadále, chci hledat řešení pro snižování množství odpadu.
Sociální tematika - Chci, aby obec více pomáhala a působila jako maják, díky kterému potřební naberou správný směr. Maják, na který se budou moci občané obrátit, když budou v úzkých.

Trablem celého Jesenicka (vč. Lipové) je jeho vylidňování. Máte recept, jak obec vylepšit, aby odcházelo méně lidí nebo se jich sem více vracelo?

Můj recept zní dostupné bydlení, pracovní příležitosti a posilování vztahu k regionu již od dětství. Mladí odsud budou odcházet na střední a vysoké školy, to je v pořádku. Musí si vyzkoušet život i jinde, poznat, že všude je "chleba o dvou kůrkách". Pokud budou mít vztah k regionu, pak se vrátí. Naše obec jim k tomu pro příští volební období chystá 11 stavebních parcel v lokalitě Kolonka, disponuje více než 120 obecními byty a velkým množství zaměstnavatelů.

Možným klíčem k rozvoji regionu (Lipové) je vzdělanost. Máte vymyšleno, jak kvalitu vzdělávání neustále zvyšovat?

Myslím, že vzdělávání v obci je kvalitní, ale to neznamená, že není co zlepšovat. Rozhodně chci naše školky i školy podporovat. Vedení a personál jsou těmi, co znají problematiku a vědí, kam je třeba se posunout. Na obci je postarat se o případné investice do oprav budov, modernizaci vybavení, technologií. Tím klíčovým jsou kvalitní lidské síly. Podporuji další vzdělávání stávajících učitelů. Nicméně někteří nám z důvodu vysokého věku odchází a v dalších letech odejdou, proto je nutné přilákat do škol mladé a aktivní učitele. Obec je a může být nápomocná například s nabídkou obecního bytu. Jinak vnímám, že ta řešení zvyšování kvality jsou na celorepublikové úrovni, třeba ať už se jedná o platy učitelů. Reformu školství připravuje ministerstvo, tak uvidíme, co to přinese.

Problémem okresu Jeseník (i Lipové-lázně) je stárnutí populace. Máte plán, jak pro budoucí seniory zajistit potřebnou kapacitu sociálních a zdravotních služeb?

Spoluprací. Máme obrovskou výhodu, že máme v obci zdravotní středisko a také lázně, které mohou část zdravotních služeb pokrýt. Ohledně dalších zdravotních a sociálních služeb se pak úplně nabízí využít blízkost Jeseníku, kde část služeb také funguje. V souvislosti s tím chceme v Lipové otevřít otázku "Senior taxi", které by občanům pomohlo právě s přepravou k lékaři, do nemocnice či lékárny.
Mimo to bychom chtěli pro seniory vytvořit místo, kde by se mohli pravidelně setkávat a organizovaně trávit volný čas - líbí se mi například kluby seniorů v Jeseníku.

Jak vidíte vaší obec v roce 2026, až vám skončí mandát starosty?

Pokud bych byl zvolen starostou, chtěl bych, aby Lipová-lázně v roce 2026 již dokázala zastavit či výrazně zpomalit úbytek obyvatel. Rád bych v obci viděl hotový chodník v Horní Lipové, parkoviště u Lesního baru a kulturou naplněný Národní dům. Rád bych Lipovou-lázně viděl jako obec, ve které moderní technologie ulehčují život občanům.

Placená reklama, zadavatel Změna pro Lipovou.

Kandidátka ZMĚNA PRO LIPOVOU

1. Filip Kania, 33 let, místostarosta obce, Lipová-lázně
2. Mgr. Michal Havrila, 33 let, advokát, Lipová-lázně
3. Mgr. Eva Bubíková, 50 let, učitelka, Lipová-lázně
4. Mgr. Lenka Navrátilová, 37 let, učitelka, Lipová-lázně
5. Jiří Sikora, 63 let, OSVČ, Horní Lipová
6. Ing. Petra Hynarová, 37 let, účetní, Lipová-lázně
7. Jana Veselá, 36 let, administrativní pracovník, Horní Lipová
8. Milan Smékal, 38 let, vedoucí expedice, Lipová-lázně
9. MDDr. Dagmar Němcová, 38 let, zubní lékařka, Lipová-lázně
10. Eva Kubálková, 34 let, výpravčí, Lipová-lázně
11. Mgr. Pavel Škrobálek, 58 let, logoped, Horní Lipová
12. Ing. Regina Weiserová, 48 let, vedoucí odboru životního prostředí, Horní Lipová
13. Ing. Ivana Tejchmanová, 62 let, důchodkyně, Lipová-lázně
14. Marie Zbranková, 55 let, učitelka, Lipová-lázně
15. Pavel Bráblík, 51 let, OSVČ, Lipová-lázně

Placená reklama, zadavatel Změna pro Lipovou.


Město JESENÍK

Jeseník srdcem
Mgr. Bc. Zdeňka BLIŠŤANOVÁ
, starostka města Jeseník

Rozhovor s lídryní JESENÍK SRDCEM ZDEŇKOU BLIŠŤANOVOU

S jakou vizí chcete vaše město v letech 2022-2026 vést?

Jsme na správné cestě. Po mnoha letech, kdy Jeseník neměl jasnou vizi a strategii, kam směřovat, jsme nastartovali potřebné změny. Věřím, že každý obyvatel města vidí a cítí, že podmínky pro život v Jeseníku se zlepšují. Jenže čtyři roky jsou na zásadní velké kroky z pohledu samosprávy málo. Proto chceme v práci pro naše město pokračovat a proměnit i naše další plány v realitu. Hodně se toho už povedlo. Ale to nestačí. Musíme zlepšit dostupnost bydlení, zdravotní péče, vzdělávání, bezpečnost. Zároveň chci město dál vést s co největší otevřeností. Lidé musí spolurozhodovat o věcech veřejných.

Co si myslíte, že v Jeseníku funguje skvěle, na co může být město pyšné?    

Určitě funguje komunikace mezi radnicí a občany. Úžasně se rozvíjí komunitní život. Město má spoustu šikovných lidí, kteří z Jeseníku dělají skvělé místo. Máme kvalitní základní a střední školy, rodiče najdou dostatek míst v mateřských školách. Jeseník nabízí velmi bohatý kulturní život, je tu nádherná příroda... Máme ve městě kvalitní nemocnici. Myslím, že spokojení jsou studenti, senioři i mladé rodiny. Jeseník je městem pro všechny. 

Co považujete za aktuálně největší problém města Jeseník?    

Aktuálně řeším velký problém s dostupností služeb praktického lékaře. Trápí nás stejné věci, jako ostatní města v pohraničí. Musíme především bojovat s odlivem obyvatel. Za mě je recept v bytové výstavbě a v nových lokalitách pro výstavbu rodinných domů. Problémem jsou také nižší příjmy než v jiných regionech. Velký dluh vidím také v zanedbaném bytovém fondu města a celkové údržbě chodníků, cest a zeleně.

Jak budete tenhle problém z pozice starostky řešit?

Připravujeme pobídky pro developery, sami za město chystáme výstavbu bytového domu, jsou téměř připraveny parcely pro rodinné domy. Mimo to investujeme do městského majetku, opravujeme byty, revitalizujeme sídliště. Některé projekty jsou už hotové, jiné se brzy dočkají realizace. Nicméně rozvoj města nemůže být na úkor toho nejcennějšího, co tady máme, úžasné krajiny a přírody. Jako starosta se snažím v Praze prosadit, aby byly zvýhodněny například daňově regiony jako je náš - tedy hospodářsky a sociálně ohrožená území.

Jakým oblastem se chcete v roli starostky primárně věnovat (vyjmenujte max. 3 priority)?

Je to i nadále školství, sociální oblast, která v sobě zahrnuje i zdravotnictví, a také investice města, aby se Jeseník dál rozvíjel.

Trablem celého Jesenicka (vč. Jeseníku) je jeho vylidňování. Máte recept, jak město vylepšit, aby odcházelo méně lidí nebo se jich sem více vracelo?

Musíme vytvářet takové podmínky k životu, že když už mladí lidé odejdou studovat nebo budovat kariéru mimo region, aby se do Jeseníku vraceli, protože tady je jejich domov, zde mají kořeny. Ale když se sem budou chtít vrátit, musí zde najít například dostupné bydlení nebo parcelu pro stavbu rodinného domku. Musí zde najít kvalitní internet, aby mohli být dál spojení se světem a třeba pracovat na dálku. Základ jsou také dobré školy a hlavně lidi, se kterými se dobře spolupracuje. Pokud takové podmínky ve městě vytvoříme, je šance, že se do Jeseníku lidé nejen budou vracet, ale i přistěhovávat další noví. Jsem přesvědčena, že ve všech výše uvedených oblastech se za poslední čtyři roky odehrály pozitivní změny k lepšímu. A není jich málo. Ale pořád je kam se posouvat!

Možným klíčem k rozvoji regionu - Jeseníku je vzdělanost. Máte vymyšleno, jak kvalitu vzdělávání neustále zvyšovat?

Věřte, že jako bývalá ředitelka školy jsem na tuto oblast zvlášť zaměřena a stále o ní přemýšlím. Už primární vzdělávání v našich mateřských školkách je na velmi vysoké úrovni ve velmi krásných budovách a zahradách. Stejně tak je na tom i základka, která nabízí hned dvě možnosti vzdělávání - klasickou základní školu nebo Montessori vzdělávání. Vynikající výsledky má také naše ZUŠka s hudebním, výtvarným a literárně dramatickým oborem. Ve městě působí také velké množství souborů a kroužků. Rodiče a děti si mohou vybírat z velkého počtu sportovních klubů, které mají senzační úspěchy na světové úrovni. V Jeseníku jsou čtyři střední školy! Pod záštitou města vznikla Rada studentů. Funguje spolupráce mezi krajem, městem, školami a podnikateli. Působí u nás kvalitní učitelé včetně těch, které děti a mládež učí cizí jazyky..

Problémem okresu Jeseník (i města Jeseník) je stárnutí populace. Máte plán, jak pro budoucí seniory zajistit potřebnou kapacitu sociálních a zdravotních služeb?

Vytvořili jsme propracovaný systém péče o stárnoucí populaci. V rámci Centra sociálních služeb Jeseník máme zřízeny čtyři služby, které zajistí plnou péči. Člověk, který už úplně nezvládá péči o sebe, tak požádá pečovatelskou službu a ta podle potřeby donáší nákup nebo třeba oběd. Pokud senior už nemůže žít v rodinném kruhu, nabízíme 24hodinové příjemné zařízení Domov pro seniory. Pokud má senior možnost žít doma a rodina chodí do práce, může být tento člověk v denním stacionáři. Když se jeho stav zhorší natolik, že potřebuje zvláštní péči, tak máme domov se zvláštním režimem (například pro lidi s Alzheimer nemocí).
Výborně v Jeseníku pracuje Rada seniorů, která řeší problémy seniorů a pomáhá také organizovat jejich kulturní život. Ve městě působí dvanáct skupin v Klubu seniorů! Zaměřují se na různé činnosti. Jesen zpívají, Trsen tančí, další skupiny se věnují turistice nebo košíkářství. A málem bych zapomněla, skvěle funguje také služba Senior taxi, kterou naši senioři hodně využívají.

Jak vidíte vaše město v roce 2026, až vám skončí mandát starostky?

Jeseník bude modernější, rozkvetlejší, mnoho věcí se podaří opravit a zrekonstruovat, vyřeší se bazén a budova IPOS...
Zkrátka a dobře, v roce 2026 budou už všichni lidé vědět, že žít v Jeseníku je za odměnu.

Placená reklama, zadavatel Jeseník srdcem.

Kandidátka JESENÍK SRDCEM

1. Mgr. Bc. Zdeňka Blišťanová, 58 let, starostka města, Jeseník
2. Tomáš Vlazlo, 47 let, 1. místostarosta města, Jeseník
3. Roman Kaderka, 46 let, živnostník, Jeseník
4. Mgr. Romana Grosičová Bráblíková, 50 let, učitelka ZŠ, sportovní trenérka mládeže, Jeseník
5. Bc. Tereza Vodáková, 24 let, studentka politologie, Jeseník
6. Mgr. Martina Seidlerová, 39 let, středoškolská učitelka, Jeseník
7. Mgr. David Dvořák, LL.M., Ph.D., 47 let, právník, vrchní ministerský rada, Jeseník
8. Rudolf Lindovský, 56 let, živnostník, majitel firmy, Jeseník
9. Mgr. Jitka Kaňovská, 60 let, učitelka MŠ, Jeseník
10. Mgr. Miroslav Partyka, 46 let, policejní komisař, Jeseník
11. Mgr. Lukáš Morávek, 46 let, marketingový specialista, hudebník, Jeseník
12. Eleni Zrnečková Vaníčková, 52 let, majitelka realitní kanceláře, Jeseník
13. Martin Škoda, 38 let, IT specialista, technický ředitel firmy, Jeseník
14. MUDr. Věra Ondrušíková, 72 let, dětská lékařka, Jeseník
15. Bc. Petra Malinková, 42 let, knihovnice, Jeseník
16. Lubomíra Macháčková, 68 let, důchodkyně, členka rady seniorů, Jeseník
17. Mgr. Leona Steigerová, 53 let, zástupkyně ředitele ZŠ, Jeseník
18. Ing. Miroslav Šustek, 68 let, inspektor bezpečnosti práce, Jeseník
19. Lukáš Šlosr, 37 let, strážník městské policie, Jeseník
20. František Surmik, 83 let, hudebník, kulturní dramaturg, Jeseník
21. Veronika Kroupová, Dis., 35 let, učitelka ZUŠ, hudebnice, Jeseník

Placená reklama, zadavatel Jeseník srdcem.


Jaké strany, hnutí a sdružení půjde na Jesenicku v jednotlivých obcích volit

BĚLÁ POD PRADĚDEM
- Občanská demokratická strana
- Sdružení nezávislých kandidátů - Bělá s budoucností
- Sdružení nezávislých kandidátů 2022
- Za rozvoj a prosperitu obce

ČESKÁ VES
- Českovesáci
- KDU-ČSL
- Naše obec

JESENÍK
- Hnutí ANO a ČSSD
- Jeseničtí 2022
- Jeseník srdcem
- Nezávislí - Jeseník
- PRO Jeseník
- Společně

MIKULOVICE
- Česká strana sociálně demokratická
- KDU-ČSL
- Komunistická strana Čech a Moravy
- Nezávislí
- Sdružení Naše obec
- Starostové a nezávislí

SKOROŠICE
- KDU-ČSL
- Komunistická strana Čech a Moravy
- Pro krásnou obec

UHELNÁ
- Pro Uhelnou 2022
- Pro živou obec
- Sdružení nezávislých kandidátů obce Uhelná

VELKÉ KUNĚTICE
- Pro všechny
- Sdružení nezávislých pro obec krásnější

ZLATÉ HORY
- Česká strana sociálně demokratická
- KDU-ČSL
- Komunistická strana Čech a Moravy
- "Nezávislí 2022"
- "Společně pro změnu - SPZ 2022"
- Starostové a nezávislí
- "Za spravedlivější Zlaté Hory"
- Za Zlatohorsko
- Zlaté Hory - Náš domov

BERNARTICE
- Česká strana sociálně demokratická
- Hasiči Bernartice
- KDU-ČSL
- Občanská demokratická strana
- Sdružení pro obec
- Sdružení spokojených občanů

HRADEC-NOVÁ VES
- Hradec-Nová Ves 2022
- Nezávislí
- Nezávislí Hradec - Nová Ves 2022
- Za spokojené občany Hradce-Nové Vsi

KOBYLÁ NAD VIDNÁVKOU
- Budoucnost naší obce
- KDU-ČSL
- Kobylá - obec pro všechny
- Naše obec
- Nová volba pro Kobylou
- Spokojená obec

OSTRUŽNÁ
- Pro Ostružnou
- Sdružení nezávislých kandidátů
- Starostové a nezávislí

STARÁ ČERVENÁ VODA
- Nezávislí - Stará Červená Voda
- Sdružení nezávislých kandidátů pro rozvoj obce
- Stará Červená Voda - náš domov
- Tady jsme doma
- Za naši obec

VÁPENNÁ
- Hasiči Vápenná 2022
- KDU-ČSL
- Komunistická strana Čech a Moravy
- Nová volba pro Vápennou 2022
- Pro Vápennou společně
- SNK Vápenná 2022
- TOP 09

VIDNAVA
- Česká strana sociálně demokratická
- Volba pro Vidnavu
- Ženy pro Vidnavu

ŽULOVÁ
- Hasiči Žulová
- Komunistická strana Čech a Moravy
- Pro občany
- Za prosperitu, rozvoj města a spokojenost občanů
- Žulová - Město pro všechny

BÍLÁ VODA
- Sdružení nezávislých kandidátů Bílá Voda

ČERNÁ VODA
- Hasiči za obec
- Sdružení nezávislých kandidátů Černá Voda

JAVORNÍK
-ANO 2011 
- Česká strana sociálně demokratická
- Javorník, náš domov
- Občané pro město
- Občanská demokratická strana
- Pro občany Javornicka
- SNK Evropští demokraté

LIPOVÁ-LÁZNĚ
- Komunistická strana Čech a Moravy
- Lipovská iniciativa
- Naše Lipová
- Nezávislí kandidáti pro Lipovou 1
- Občanská demokratická strana
- Pod Šerákem
- Změna
- Změna pro Lipovou

PÍSEČNÁ
- Sdružení nezávislých kandidátů Studený Zejf a Chebzí
- Za spokojené občany

SUPÍKOVICE
- ANO 2011
- Kandidátka občanů Supíkovic
- Nezávislí
- SNK občanů Supíkovic
- Starostové a osobnosti pro Moravu

VELKÁ KRAŠ
- Kraš 2022
- Krašáci pro Kraš
- Malé hnutí z Velké Kraše
- Pro Kraš
- Společně

VLČICE
- Občané Vlčic
- Za rozvoj obce Vlčice


Komunální volby na Jesenicku a rozbor kandidátek

Zase na čtyři roky klíčový víkend, bude pátek a sobota 23. a 24. září. V každé obci Jesenicka proběhnou volby do obecních/městských zastupitelstev.

24 radnic se dočká (staro)nových politiků a ti se stanou členy lokálních parlamentů majících, tu lepší, tu horší, recepty na to, jak správně vést svoji obec. Na rozbor předvolebních programů si čas vyhraďte, ale ono to na místní úrovni stejně než o letáčcích a billboardech je o obličejích, protože se tu všichni tak nějak známe. Uchazeče o zvolení do řadových zastupitelstev dokonce nemůžeme podezřívat z toho, že by to šli dělat pro peníze. To je o jedné dvou tisícovkách měsíčně a přebíráte spoluzodpovědnost za to, za co bude radnice utrácet, co postaví, co zakáže, co naplánuje... O tuhle možnost se zapsáním na kandidátkách uchází celkem 1 329 lidí (3,6 % všech občanů okresu Jeseník; v celé ČR je to jen 1,7 %), takže nepochybně tady máme větší zájem o věci veřejné.

V součtu se na Jesenicku o přízeň uchází dvacítka volebních stran. Najdete mezi nimi tradiční, řekněme celorepublikové, jako například ODS, ANO, ČSSD, KDU-ČSL, TOP 09 Starostové a nezávislí, ale významnou roli hrají různá nezávislá a nestranická uskupení nadšenců, která se dávají účelově dohromady kvůli volbám, protože po nich chtějí dělat něco pro svoji obec, svoje město. Díky za ně.

Politika není ryze mužská záležitost, i když chlapi pořád výrazně převažují. Naštěstí - lokální politika nepotřebuje alfa samce, jako to známe z národní úrovně, tady jde i chlapům zpravidla o rozmach jim svěřené obce. Na kandidátních listinách jsme napočítali 64 % můžu a 36 % žen (průměr ČR je 32 % a kousek procent žen, takže opět jsme na tom trošičku líp).

Kandidáti podle pohlaví

Souhlas, i do místní politiky je dobré jít se zkušenostmi, na druhou stranu, budujeme-li okres Jeseník i pro mladé, potřebujeme je v zastupitelstvech slyšet. O vaše hlasy se v září bude ucházet jen 84 kandidátu pod 30 let (6 teenagerů do 19 let, 28 mladých mezi 20-24 lety a 50 ve věku 25-29). Největší skupina kandidátů (přes 17 %) je ve věku 45 až 50 let.

Kandidáti podle věku

Zcela jistě nejsnazší rozhodování budou mít voliči v Bílé Vodě, kde budou moci vybírat pouze mezi devíti kandidáty. Druhá nejmenší (11) nabídka jmen je ve Vlčicích, třetí (14) ve Velkých Kuněticích. Z opačného pólu k nejpočetnějším patří Lipová-lázně se 116 kandidáty, druhý je Jeseník (125) a překvapivě nejvíc lidí chce do politiky ve Zlatých Horách (135).

Počty kandidátů v jednotlivých městech/obcích

Za rovněž zajímavé považujeme to, že v září kandidují obě stávající starostky i všichni současní starostové (22).

Na positivJE se chceme regionálním volbám věnovat, jsou pro Jesenicko extrémně důležité.

Foto (zdroj): Unsplash
Grafy (zdroj): Český statistický úřad

Made in Jesenicko © 2024 positivJE. Všechna práva vyhrazena.