Zlaté Hory makají na lákání turistů

29.01.2018

Zlatohorská radnice zaslouží uznání za to, jak pracuje na rozvoji cestovního ruchu ve své obci. Po nedávném zpřístupnění Poštovní štoly, svědka důlní činnosti v okolí Zlatých Hor, radnice nově usiluje o otevření propasti Žebračka. Propast dlouhá 120, široka 60 a hluboká 33 metrů, je pozůstatek po těžbě ve 20. století. Pokud dojde mezi městem a současným správcem areálu k dohodě, bude v propasti vybudována vyhlídková plošina, z níž se návštěvníkům nabídne unikátní pohled.
Nelze si nevšimnout, že o Zlatých Horách se začíná hovořit jako o lokalitě nejlépe mapující historii zlatokopectví na území České republiky. Turisté, kteří přijíždějí do Zlatých Hor, mají jedinečnou možnost se na několika místech seznámit s dějinami těžby zlata. Vy už jste si prošli Zlatorudné mlýny, vyzkoušeli jste si rýžování zlata? Jestli ne, napravte to prosím.
Dáváme palec na horu a Zlatým Horám přejeme tisíce turistů. 

Made in Jesenicko © 2024 positivJE. Všechna práva vyhrazena.