Začněte přemýšlet o volbách do vašeho zastupitelstva

24.09.2018

Něco vám řekneme, nastupující generaci to tu vůbec není ukradené. Podívali jsme se podrobně na kandidátní listiny stran, hnutí a sdružení ve všech obcích na Jesenicku, které se uchází o zvolení. Alespoň pokud jde o věk kandidátů, je mezi nimi hooodně mladých (i studentů). Shodneme se, že 'mladý' politik je člověk ve věku 18 až 35. Média neustále vyvolávají dojem, že mladá generace o politiku nejeví zájem, ale minimálně v případě komunálních voleb je opak pravdou. Radost nám to dělá.
A taky se při pohledu na kandidátky jeví, že se o naše hlasy uchází velice pestré spektrum lidí, pokud jde o jejich vzdělaní, kvalifikaci a jejich právě vykonávané profese. V seznamech najdete učitele, lékaře a státní úředníky, široce jsou zastoupeni živnostníci a podnikatelé, ovšem nechybí ani lidé živící se fyzickou prací. Je tedy šance, že vedení obcí budou namíchána pestře a na radnicích budou slyšet hlasy všech. Právě proto, že se do zastupitelstev hlásí rozličná směsice lidí, vybírejte pečlivě a s rozumem. Sám volební systém vám umožňuje křížkováním podpořit kandidáty z více stran. Křížků můžete dát tolik, kolik se ve vaší obci volí zastupitelů. To vám dává úžasnou možnost dostat na radnici ty, jimž věříte, že budou dělat vše pro dobro obce.
Investujte svůj čas do rozhodování, komu svůj hlas dáte, v komunálních volbách se počítá každý. Tak pojďme světu ukázat, že naše demokracie už dospívá a my si kromě "samozřejmé" Svobody uvědomujeme i nezbytnou Zodpovědnost za směřování Jesenicka.

Made in Jesenicko © 2024 positivJE. Všechna práva vyhrazena.